Szakterületek:

  • társasági adó
  • személyi jövedelemadó
  • kisadók
Ez a tartalom 603 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Évközi változások a mezőgazdasági őstermelőket terhelő szocho kötelezettséget érintően

2019. 09. 13.

A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény 2019. január 1-jétől a mezőgazdasági őstermelők meghatározott csoportja számára negyedévente előlegfizetési kötelezettséget írt elő. Az évközi módosítás azonban éves adómegállapítási időszakot vezet be, mellyel szűkül azoknak az őstermelőknek a köre, akiknek negyedévente a szociális hozzájárulási adó előlegét fizetniük kell.

1.    A tevékenységét a tárgyévben kezdő és a tárgyévet megelőző adóévben 8 millió forint bevételi határt meghaladó bevétellel rendelkező biztosított mezőgazdasági őstermelő

A tevékenységét a tárgyévben kezdő és a tárgyévet megelőző adóévben 8 millió forint bevételi határt meghaladó bevétellel rendelkező biztosított mezőgazdasági őstermelőt a saját maga után évente terhelő adó alapja a tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelme, de legalább a minimálbér. Ha a mezőgazdasági őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonatkozóan nyilatkozattal vállalta, hogy a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint a nyugdíjjárulékot magasabb összeg után fizeti meg, akkor a szociális hozzájárulási adó alapja a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege. Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő e jogállással nem rendelkezik az adóév minden napján, vagy más okból nem minősül az adó alanyának az adóév minden napján, akkor az adó alapja az őstermelésből származó összevont adóalapba tartozó jövedelem, de legalább az adóalanyiság időtartamának minden napjára számítva a minimálbér vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg harmincad része.

Az e pontban említett mezőgazdasági őstermelő a minimálbér vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások érdekében vállalt összeg alapján negyedévente adóelőleget állapít meg, amelyet a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig fizet meg.

Az adóelőlegként megfizetett adóval a 2019. évre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallásban kell elszámolni. Ha az elszámoláskor kiderül, hogy az őstermelőnek az év közben megfizetett adóelőlegen felül kell még szociális hozzájárulási adót fizetni, akkor az így keletkező különbözetet az adóévet követő év május 20-áig kell megfizetni.
Ha pedig az elszámolás eredménye azt mutatja, hogy az őstermelő év közben több szociális hozzájárulási adóelőleget fizetett, mint amennyit az őstermelői tevékenység jövedelme alapján kellett volna, akkor a személyi jövedelemadó-bevallásban lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet összegéről rendelkezni.

2.    A tárgyévet megelőző adóévben 8 millió forint bevételi határt meg nem haladó bevétellel rendelkező biztosított mezőgazdasági kistermelő

A tárgyévet megelőző adóévben 8 millió forint bevételi határt meg nem haladó bevétellel rendelkező biztosított mezőgazdasági kistermelőt a saját maga után évente terhelő adó alapja a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege. Amennyiben a mezőgazdasági kistermelő e jogállással nem rendelkezik az adóév minden napján, vagy más okból nem minősül az adó alanyának az adóév minden napján, akkor az adó alapja az adóalanyiság időtartamának minden napjára számítva a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg harmincad része.

Az e pontban említett mezőgazdasági kistermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások érdekében vállalt összeg alapján negyedévente adóelőleget állapít meg, amelyet a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig fizet meg.

Az adóelőlegként megfizetett adóval a 2019. évre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallásban kell elszámolni. Ha az elszámoláskor kiderül, hogy a kistermelőnek az év közben megfizetett adóelőlegen felül kell még szociális hozzájárulási adót fizetni, akkor az így keletkező különbözetet az adóévet követő év május 20-áig kell megfizetni.
Ha pedig az elszámolás eredménye azt mutatja, hogy a kistermelő év közben több szociális hozzájárulási adóelőleget fizetett, mint amennyit az őstermelői tevékenység jövedelme alapján kellett volna, akkor a személyi jövedelemadó-bevallásban lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet összegéről rendelkezni.

3.    A tárgyévet megelőző adóévben 8 millió forint bevételi határt meg nem haladó bevétellel rendelkező biztosított mezőgazdasági kistermelő, aki a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében nem tett nyilatkozatot

Amennyiben a tárgyévet megelőző adóévben 8 millió forint bevételi határt meg nem haladó bevétellel rendelkező biztosított mezőgazdasági kistermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében nem tett nyilatkozatot, akkor a saját maga után évente terhelő adó alapja
a)    a tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelem,
b)    az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett tárgyévi jövedelmének 75 százaléka,
c)    a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő tárgyévi bevételének 4 százaléka,
csökkentve a tárgyévi Tbj. szerinti járulékalapját képező összeggel.

A szociális hozzájárulási adót a személyi jövedelemadó bevallásban a bevallásra előírt határidőig kell megállapítani, bevallani, és a bevallás benyújtásának határidejéig kell megfizetni.

4.    Járulékfizetésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelő

A járulékfizetésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelőt a saját maga után évente terhelő adó alapja
a)    a tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelem,
b)    az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett tárgyévi jövedelmének 75 százaléka,
c)    a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő tárgyévi bevételének 4 százaléka.

A szociális hozzájárulási adót a személyi jövedelemadó bevallásban a bevallásra előírt határidőig kell megállapítani, bevallani, és a bevallás benyújtásának határidejéig kell megfizetni.

Az 1. és 2. pontban megjelölt mezőgazdasági őstermelő, az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor nem veszi számításba azt a napot, amelyen
a)    táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban részesül;
b)    gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül, kivéve, ha a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekek otthongondozási díja, ápolási díj folyósítása alatt a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységét személyesen folytatja;
c)    csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozást segítő ellátásban egyidejűleg részesül;
d)    önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít;
e)    fogvatartott.

Ezekben az esetekben az adó alapja
a)    az 1. pontban meghatározott mezőgazdasági őstermelő esetében az összevont adóalapba tartozó jövedelme, de legalább a minimálbér, vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg,
b)    a 2. pontban meghatározott mezőgazdasági kistermelő esetében a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg
harmincad része azokra a napokra, amelyekre az adófizetési kötelezettség fennáll.

Érdemes megjegyezni, hogy a szociális hozzájárulási adó megállapítását és megfizetését érintő változás nem érinti a személyi jövedelemadó-előleg megállapítási és fizetési kötelezettséget.

Figyelem!
A szociális hozzájárulási adó mértéke 2019. július 1-jétől 17,5 százalékra csökkent. A csökkentett adómérték első ízben a 2019. harmadik negyedévi adóelőleg megállapításakor alkalmazható. Az adókötelezettség éves megállapításakor az adóév egészére a 17,5 százalékos adómértéket kell alkalmazni

Átmeneti rendelkezés alapján a módosítás visszamenőleges hatállyal 2019. január 1-jétől alkalmazható.

 

 

Dr. Németh Ildikó (2019-09-13)