Szívesen válaszol az alábbi témákban:

 • TB-ellátások
 • nyugdíj
 • kifizetőhelyek

Ez a tartalom 313 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Házvezetőnő és bébiszitter legálisan

2023. 09. 10.

A háztartási munka egy olyan, adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatási forma, amely kizárólag természetes személyek (emberek) között jöhet létre. A háztartási alkalmazottnak ellenértékként fizetett járandóság ún. adórendszeren kívüli keresetnek minősül.

A háztartási munka szabályairól az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény I. Fejezete rendelkezik.

Háztartási munka a természetes személy és a vele egy háztartásban élők, illetve közeli hozzátartozók mindennapi életéhez szükséges feltételeket biztosító alábbi tevékenységek:
a) lakástakarítás,
b) főzés,
c) mosás,
d) vasalás,
e) gyermekek felügyelete, házi tanítása,
f) otthoni gondozás és ápolás,
g) házvezetés,
h) kertgondozás.

Nem minősül az ilyen tevékenység háztartási munkának, ha:

 • az előbb felsorolt munkák bármelyikét ilyen tevékenységű egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve társas vállalkozás tagjaként, munkavállalójaként végzi valaki,
 • a foglalkoztató természetes személy mástól, akár közvetve is valamilyen juttatást kap a háztartási alkalmazott szolgáltatásának ellenértékeként,
 • az a foglalkoztató természetes személy vagy a háztartásában élők, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál.

Háztartási alkalmazott a háztartási munkát végző természetes személy, aki ezt a tevékenységét nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi. Foglalkoztató az a természetes személy, aki a háztartási alkalmazott munkáltatója, illetve megbízója, megrendelője.
Adórendszeren kívüli kereset az a járandóság, amit a foglalkoztató a háztartási munka ellenértékeként fizet a háztartási alkalmazottnak.

A háztartási munka bejelentése

A háztartási alkalmazott foglalkoztatásakor a foglalkoztatónak a következő adatokat kell bejelentenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) még a munkavégzés megkezdése előtt:

 • a foglalkoztató adóazonosító jelét,
 • a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét,
 • a tényleges foglalkoztatás kezdő napját.

A foglalkoztató a társadalombiztosítási azonosító jel közlésére akkor köteles, ha azzal a háztartási alkalmazott rendelkezik, vagy jogszabály alapján rendelkeznie kellene.

A bejelentés megtehető havonta vagy több hónapra előre. A foglalkoztató a bejelentést
- elektronikusan az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), a ’T1043H jelű adatlap beküldésével vagy
- telefonon, az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül teheti meg a NAV-hoz.

Nem lehet bejelentést benyújtani papíron, postán vagy személyesen.

A háztartási alkalmazott foglalkoztatását legegyszerűbben az ONYA erre szolgáló menüpontjában lehet bejelenteni (www.onya.nav.gov.hu). Ugyanitt – 24 órán belül – módosítható és vissza is vonható a bejelentés.
A bejelentés megtehető a 23T1043H jelű adatlapon is, ami a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) található (www.nav.gov.hu). Ugyanezen a nyomtatványon lehet a bejelentést módosítani és visszavonni.

Telefonos bejelentés

A háztartási alkalmazott foglalkoztatását a 185-ös telefonszámon, az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is be lehet jelenteni a NAV-hoz. A bejelentéshez meg kell adni a foglalkoztató adóazonosító jelét. Ugyanezen a telefonszámon lehet a bejelentést módosítani és visszavonni. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentést rögzíti, és a foglalkoztatót a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat haladéktalanul továbbítja a NAV-hoz, és azokat a bejelentést követő 5. év december 31-éig megőrzi.

A havi bejelentés a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozik. A háztartási alkalmazottat több hónapra előre is be lehet jelenteni. Ebben az esetben meg kell jelölni az érintett időszak kezdetét és végét is. Ha a bejelentési időszak végeként megjelölt hónap eltelik, de a foglalkoztatás folytatódik, akkor a bejelentést meg kell ismételni az új időszakra is. Például a foglalkoztató 2023. szeptember 14-én háztartási alkalmazottat foglalkoztat, és a magánszemélyt még 2023. október 15-én is foglalkoztatja, akkor a bejelentést mind szeptember, mind október hónapra meg kell tennie. Ha viszont a foglalkoztató többhavi foglalkoztatásra jelentette be a háztartási alkalmazottat, akkor nem kell megismételni a bejelentést. A bejelentést az azt követő 24 órán belül lehet módosítani és visszavonni, ha a foglalkoztató téves adatokat jelentett be, vagy a foglalkoztatás meghiúsult.

A háztartási munka regisztrációs díja

A foglalkoztatónak háztartási alkalmazottanként havonta 1.000 forint regisztrációs díjat kell fizetnie. A regisztrációs díjat a NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számlára (10032000-01076215), a bejelentést követő hónap 12-éig kell megfizetni

 • csekken, átutalással vagy
 • a NAV ügyfélszolgálatain bankkártyával.

A díjat minden olyan hónap után meg kell fizetni, amelyben a háztartási alkalmazott akár egy napot is dolgozott a foglalkoztatónál. A regisztrációs díj összege független attól, hogy a háztartási alkalmazott az adott hónapban hány napot dolgozott a foglalkoztatónál.
Amennyiben foglalkoztató a háztartási alkalmazottat több hónapra előre jelentette be, akkor a regisztrációs díjat valamennyi hónapra meg kell fizetnie. Ha egy háztartási alkalmazottat több foglalkoztató is alkalmaz egy hónapban, minden foglalkoztatónak meg kell fizetnie utána a havi 1.000 forint regisztrációs díjat. A havi regisztrációs díj nem jár vissza, ha a foglalkoztató az adott hónapban a háztartási alkalmazottat mégsem foglalkoztatta, és a foglalkoztatás bejelentését az azt követő 24 órán belül nem vonta vissza.
A regisztrációs díj megfizetésével társadalombiztosítási ellátás nem jár, a háztartási alkalmazott nem minősül biztosítottnak, ezen a jogcímen térítésmentes egészségügyi szolgáltatást sem vehet igénybe.

Adó- és járulékfizetés a háztartási munka után

A szabályszerű háztartási munka után nem kell adót és járulékot fizetnie sem a foglalkoztatónak, sem a háztartási alkalmazottnak. A háztartási alkalmazott keresete ebben az esetben úgynevezett adórendszeren kívüli kereset.

Nem kell tehát adót és a társadalombiztosítási járulékokat fizetni

 • a foglalkoztatónak, ha háztartási alkalmazottját még a foglalkoztatás megkezdése előtt bejelenti,
 • a háztartási alkalmazottnak az adórendszeren kívüli kereset után akkor sem, ha a foglalkoztató a bejelentést elmulasztotta.

Meg kell fizetni az adót és a társadalombiztosítási járulékot a foglalkoztatónak, ha nem fizeti be a regisztrációs díjat, és/vagy nem jelenti be a foglalkoztatást. Ebben az esetben a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után naptári hónaponként személyi jövedelemadót, társadalombiztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót is kell fizetnie, az adott jogviszonynak megfelelően (például: munkaviszony).

A járulékot társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) alapján, a személyi jövedelemadót személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a szociális hozzájárulási adót a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény rendelkezései szerint kell megfizetni.
Ha a mulasztás a foglalkoztató hibájából vagy érdeke szerint történik, akkor a foglalkoztató fizeti meg a személyi jövedelemadót és a társadalombiztosítási járulékot is, ami ezekben a jogviszonyokban egyébként a magánszemélyt terhelné.

Bevallás, igazolás

Az adórendszeren kívüli keresetet nem kell bevallania sem a foglalkoztatónak, sem a foglalkoztatottnak. A háztartási munkával kapcsolatban tehát a foglalkoztatónak nem kell ’08-as bevallást benyújtania, illetve a háztartási alkalmazottnak sem kell az adórendszeren kívüli bevételét a személyijövedelemadó-bevallásában feltüntetnie.

A háztartási alkalmazott igazolást kérhet a foglalkoztatótól adórendszeren kívüli keresetéről, annak megszerzésekor. Ha a háztartási alkalmazottat ugyanaz a foglalkoztató egy adott hónapban több napon is foglalkoztatja, a háztartási alkalmazott az igazolást az adott hónapban az utolsó munkavégzéssel töltött napon kérheti. A háztartási alkalmazott kérésére a foglalkoztató az igazolást havonta köteles kiállítani és kiadni. Az igazolásnak tartalmaznia kell:

 • a foglalkoztató adóazonosító jelét,
 • a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét,
 • a tényleges foglalkoztatás kezdő napját,
 • a háztartási alkalmazottnak kifizetett összeget,
 • a kifizetés időpontját,
 • a hónapban munkával töltött napokat,
 • a foglalkoztatás helyének címét,
 • a foglalkoztató és a háztartási alkalmazott aláírását.

A foglalkoztató által kiadott igazolás bélyegzőlenyomat nélkül is érvényes.

Az igazolás kiállításához ajánlott „IAKB” nyomtatvány letölthető a NAV honlapjáról.

 A foglalkoztató 100.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a háztartási alkalmazott foglalkoztatását nem jelenti be, és utána a regisztrációs díjat nem fizeti meg.

dr. Futó Gábor (2023-09-10)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!