Ez a tartalom 921 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Iparűzési adó: nincs adóelőleg feltöltési kötelezettség

2020. 07. 28.

Az adóelőleg feltöltési kötelezettség a vállalkozások legbonyolultabb, és egyben az év végén jelentős anyagi megterhelést is jelentő adminisztrációs kötelezettsége. Ez a nehéz feladat rövidül meg azáltal, hogy tavaly már nem kellett feltölteni a társasági adót, idén pedig a helyi iparűzési adóban is megszűnik a feltöltés.

A helyi adókról szóló törvény a 2020. július 15. napjával történő módosítását megelőzően arról rendelkezett, hogy annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozó magyarországi fióktelepét, továbbá a kettős könyvvitel elveinek megfelelő könyvvezetést alkalmazó más külföldi székhelyű vállalkozót is), amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta, az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie.

Az adózás rendjéről szóló törvény pedig arra kötelezte az adóelőleg-kiegészítésre kötelezett adóalanyt, hogy az adóelőleg-kiegészítésről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást nyújtson be, és eddig a határidőig az adóelőleg-kiegészítés összegét fizesse meg.

Az adóelőleg-kiegészítés jogintézménye jelentős adminisztratív terhet jelentett az azt teljesíteni köteles vállalkozások számára.

Díjmentes Online Szakmai nap

Ugyanakkor az adóelőleg-kiegészítés kockázatot is hordozott, tekintettel arra, hogy mulasztási bírságot kell fizetni, ha az adóévre már megfizetett adóelőlegek és az előleg-kiegészítés együttes összege nem éri el a tényleges adó összegének legalább 90 százalékát. Ezért a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény 2020. július 15-i hatállyal megszüntette az adóelőleg-kiegészítési kötelezettséget a helyi iparűzési adó vonatkozásában is. Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettségnek első alkalommal a 2020. július 15. napját magában foglaló adóévben nem kell eleget tenni, függetlenül attól, hogy az üzleti év megegyezik-e a naptári évvel.

Lezárva: 2020. július 22.

Adópraxis (2020-07-28)