Ez a tartalom 1387 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Július elsejétől módosulnak a közjegyzői díjak

2019. 06. 04.

Hatályba lépése előtt módosították a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet, így az a kihirdetéstől eltérő szöveggel lép majd július 1- én hatályba.

A jogszabályt kiegészítő rendelkezések értelmében, ha a  közjegyző ugyanazon nem peres eljárásban több jogügylet tárgyában hoz döntést vagy az  eljárás több jogügylet tárgyában történő döntéshozatalra irányul, a  munkadíjat külön, illetve a legmagasabb ügyértékű jogügylet után kell felszámítani. Nem peres eljárások díjazását érintő kiegészítő rendelkezés az is, mely szerint a hitelező pénzintézet és a fogyasztó közötti lakáscélú jelzálog-hitelszerződés alapján tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közokiratba foglalásáért csupán az általános közjegyzői munkadíj 30%-át kell megfizetni. Ennek feltétele, hogy a fél az okirat írásbeli tervezetének magyar nyelvű szövegét elektronikusan, szerkeszthető formában, előzetesen a közjegyző rendelkezésére bocsássa és a közjegyző a tervezetet tartalmi változtatás vagy kiegészítés nélkül használja fel. Ha azonban közjegyző az eljárást a hivatali helyiségén kívül folytatja le, a munkadíjon felül okiratonként további munkadíjat számolhat fel.

További nem peres eljárást érintő változás, hogy az általános munkadíj háromnegyedét kell felszámítani az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartásra jogosultként, járadékszolgáltatásra jogosultként vagy örökhagyóként természetes személlyel vagy egyházi jogi személlyel kötött tartási, életjáradéki, illetve öröklési szerződésének közokiratba foglalása iránti eljárás esetén.


Nagycsaládosokat érintő fontos módosítás, hogy csökkentett, a közjegyzői munkadíj háromnegyedét lehet felszámítani a három vagy több kiskorú gyermeket közös háztartásban nevelő házastárs vevők lakóingatlan adásvételére irányuló szerződésének közokiratba foglalása iránti eljárás esetén is.

Fiatal, 35. évet be nem töltött vevők első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzésére irányuló adásvételi szerződés közokiratba foglalása iránti eljárásban a közjegyzői munkadíj már felére csökken, feltéve, hogy ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 000 000 forintot nem haladja meg.

 

Adópraxis (2019-06-04)