Ez a tartalom 1470 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Kihirdették a családvédelmi akciótervvel kapcsolatos jogszabályokat

2019. 03. 13.

A miniszterelnök évértékelő beszédében említette először az új családvédelmi akciótervét, amelynek megfelelően a Magyar Közlöny 2019. évi 40. számában (2019. március 12.) már olvashatóak a Kormány családvédelmi tervével kapcsolatos jogszabály módosítások.


A Kormány 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelete a babaváró támogatásról

A gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatása érdekében a rendelet alapján nyújtott kölcsönhöz kapcsolódóan az e rendeletben meghatározott feltételekkel állami támogatásként kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás vehető igénybe. A kölcsön és a babaváró támogatás igénybevételéről szóló szerződés 2022. december 31-ig köthető meg.

A kölcsönszerződés megkötését a házaspár – együttes igénylőként – akkor igényelheti, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában megfelel a rendeletben támasztott feltételeknek, melyek az életkorra, lakcímre, biztosítási jogviszonyra, tartozásmentességre és egyéb tényezőkre terjednek ki.Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.

A kölcsön összege nem haladhatja meg a 10 000 000 forintot, folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben kerül sor.A kölcsön törlesztését a folyósítás napját követő hónaptól kell megkezdeni. A kölcsön teljes futamideje a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama.A törlesztőrészlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem haladhatja meg az 50 000 forintot.

A támogatott személyek a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,a harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A   kölcsön   és   a   babaváró   támogatás   igénybevételéről   szóló   szerződés 2022. december 31-ig köthető meg.

A rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.

Rendelet a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról

A Magyar Közlöny 2019. évi 40. számában (2019. március 12.) olvasható a Kormány 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelete a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról. A kormányrendelet a családvédelmi akciótervvel kapcsolatos jogszabály-csomag részét képezi.

A szerzési támogatás a megfelelő befogadóképességű személygépkocsi megvásárlásához – ideértve a hitelintézeti kölcsön igénybevételével történő szerzés esetét is –, vagy tulajdonjoga zártvégű pénzügyi lízingszerződés útján történő megszerzéséhez vehető igénybe. A szerzési támogatás mértéke 2 500 000 forint, de legfeljebb a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár 50%-a.

A szerzési támogatás iránti kérelem benyújtására 2019. július 1. és 2022. december 31. között van lehetőség.

A rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.

Szintén a Magyar Közlöny 2019. évi 40. számában (2019. március 12.) olvasható a Kormány 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelete az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

Módosításban érintett jogszabályok:

1. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

2. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

3. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

A módosítások tartalmazzák az otthonteremtési támogatás bejelentett változásait. A rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.

Adópraxis (2019-03-13)