Szakterületek:

  • személyi jövedelemadó
  • adóeljárás

Ez a tartalom 192 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A DRS kötelező visszaváltási rendszere a gyakorlatban

2023. 12. 10.

A 2024. január 1-től bevezetésre kerülő kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszere (DRS), számos gyakorlati jellegű változást hoz majd az érintett termékek visszaváltásának módjával és rendjével összefüggésben. A jövőben nem éri meg összenyomni a palackokat, a visszaváltási díj pedig jótékony célra is felajánlható.

A DRS rendszerhez (DepositReturn System) kapcsolódó legfontosabb jogszabályok közül is kiemelendő 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2023. november elsején lépett hatályba, de bizonyos rendelkezései csak 2024. január elsejétől hatályosak. A jogszabály alapvető rendelkezései között a kötelező visszaváltási díjas termékeket nem újrahasználható termékek és az újrahasználható termékek körébe sorolja.

A Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a gyártó a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható terméket annak újrahasználata érdekében köteles a forgalmazótól, valamint a fogyasztótól visszavenni, és a visszaváltási díjat részére visszafizeti.

A gyártó visszaváltási kötelezettsége akkor is fennáll, ha a gyártó a termék gyártását megszünteti. Abban az esetben, ha a gyártó felhagy a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék gyártásával, a forgalmazótól és a fogyasztótól a terméket a gyártás megszüntetésétől számított legalább négy hónapig köteles visszaváltani.

A forgalmazó a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék visszaváltását a koncessziós társasággal kötött szerződés alapján végzi. A kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék, valamint az önkéntesen visszaváltási díjas termék visszavételét pedig a gyártóval kötött megállapodás alapján végzi. A forgalmazó a visszaváltási díjas terméket a fogyasztónak átadó, értékesítő gazdálkodó szervezet, amely e rendelet alapján visszaváltási helyet működtet.
A kötelezően visszaváltási díjas termék visszaváltásakor – ha az automata visszaváltó berendezéssel nem kerül sor a visszaváltási díj közvetlen visszatérítésére – a forgalmazó a terméket, illetve hulladékát visszaváltó részére visszafizeti a visszaváltási díj összegét, vagy a fogyasztó kérésére újabb termékvásárlás esetén azt a vételárba utalvány formájában beszámítja.

A gyártó a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható terméket annak újrahasználata érdekében visszaveszi, továbbá az önkéntesen visszaváltási díjas terméket, valamint annak csomagolását a forgalmazótól, a fogyasztótól visszaváltja. Gyártó az, aki a kötelező visszaváltási díjas csomagolószerbe italt tölt, vagy „palackozott” italt hoz be külföldről, melyet belföldön hoz forgalomba.

A visszaváltás helye

A vásárlás helye közömbös. Mindegy, hogy melyik boltban vásároltuk meg eredetileg a terméket – még akkor is, ha saját márkás termékről van szó –, a visszavitelnél ezek már egységes hulladéknak számítanak, tehát bármelyik üzletláncba vissza lehet vinni ezeket.
A többutas (újrahasznosítható) palackokat – ahogy eddig – továbbra is csak az azokat forgalmazó üzletekben lehet visszaváltani.

A visszaváltó automaták

A koncessziós társaság az átadott kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék visszaváltási díját a fogyasztó részére megfizeti az automata visszaváltó berendezéseken keresztül közvetlenül, illetve annak hiányában a visszaváltásihely-üzemeltetőkön keresztül.

A Kormányrendelet 13. § (2) bekezdése alapján a 400 m2-nél nagyobb eladótérrel rendelkező, élelmiszert értékesítő üzletben a forgalmazó köteles olyan automata berendezést biztosítani, amellyel biztosítani lehet a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék visszaváltását. A boltok tehát kötelezettek a MOHU által biztosított visszaváltó automaták üzemeltetésére. Kötelezettek részére az automata telepítése regisztrációhoz és szerződéskötéshez kötött. A kötelezetti regisztráció a MOHU oldalán tehető meg.

Az automaták üzemeltetése beltéri működési feltételeket igényel. Épületen kívül fedett, zárható és temperálható kioskba vagy konténerbe telepíthető a berendezés. A PET és alu palackokat keverve, zsákokba gyűjti a berendezés, amelyeket lezárva, esőtől védett, biztonságos helyen kell tárolni. A törött üveget automatától függően vagy kerékkel ellátott kukában, vagy egyéb tároló edényzetben gyűjtik.

Az automata forma, súly és vonalkód alapján azonosítja a palackokat. Alapvetően a MOHU által biztosított automaták az egyutas palackok visszavételét biztosítják. Többutas üvegeket a built-in típusú berendezések mellé telepíthető, opcionális soft-drop modul tud kezelni.

Nagyon fontos, hogy nem csak az adott üzletben vásárolt termékeket kell visszaváltani.

Az automaták a teljes Magyarországon forgalomban lévő DRS alá tartozó termékkört visszaváltják a kereskedő kínálatától függetlenül. Előfordulhat, hogy az az automata visszaváltó berendezés meghibásodik. Ebben az esetben kézi átvétel lehetőségét kell biztosítani. Az automatával kapcsolatos napi teendők – ürítés, tisztítás, villamos betáplálás, megvilágítás, internet kapcsolat biztosítása, egyszerűbb hibák elhárítása (pl. palack elakad), valamint az összegyűlt hulladék elszállításáig történő tárolása – a kereskedelmi egységek feladata.

Az eddig is visszaváltási rendszerrel működő újrahasználható, vagy úgynevezett többutas csomagolások (pl. egyes italos üvegek) a megszokott, régebbi automatákban lesznek visszaválthatók, de az új, nagy kapacitású automatáknál is lesz lehetőség ilyen jellegű modulok beépítésére.

A termék állapota: az „összenyomás” már nem működik

Újdonság, hogy az automata akkor fogja tudni beazonosítani a visszahozott hulladékot, ha azt sértetlenül viszik vissza, mert nemcsak a vonalkódot, hanem a termék formáját is azonosítja a gép. Vagyis az „összenyomás” már nem működik.

A visszaváltási díj fogyasztónak történő visszafizetésének feltétele, hogy a csomagolás sérülésmentes és leolvasásra alkalmas jelöléssel, záróelemmel együtt kerüljön átadásra a forgalmazó részére.

A hulladékok vonalkódjának és a fizikai paramétereinek a keresztellenőrzése is lezajlik, így egy kisebb horpadáson túl, a nagyobb sérülésekkel már nem fogja elfogadni a gép a visszahozott palackokat. Nem elég tehát a vonalkód sérülésmentessége.
A palackok visszaválthatóságát mobil applikáció segítségével, vagy a helyi kiskereskedelmi egység kézi visszaváltó berendezésével lehet ellenőrizni.

A levásárolható kuponok

A vásárló a palackvisszaváltás során a palackok ellenértékének visszatérítésének három módja közül választhat:

  • Választhatja a visszaváltó pontban készpénzre váltható vagy levásárolható utalványt, az automata utalvány formájában nyomtatja ki, amely levásárolható, vagy készpénzre váltható az adott üzletben vagy üzletláncban. Az utalvány a kereskedő döntése alapján, csak az adott üzletben, vagy az általa üzemeltetett teljes hálózatban is felhasználható lehet. Az adott automataüzemeltető által kibocsátott vásárlási utalványok összértékét az automata által rögzített adatok alapján a Mohu téríti meg havonta a kereskedelmi egység részére.
  • Automatás visszaváltás esetén a vásárló kérheti a bankszámlára történő visszatérítést. Az ügyfél az elektronikus ügyfélkódjával telefonja segítségével azonosíthatja magát, a visszaváltási díj pedig automatikusan jóváírásra kerül az ügyfélprofilban rögzített bankszámláján.
  • Visszaváltási díj jótékonysági szervezet részére is felajánlható az automata kijelzőjén jelzett lehetőség választásával. Az egy adott időszak alatt így felajánlott összegek az időszak végeztével átutalásra kerülnek a kedvezményezett számára.

Egy tranzakcióban csak egyféle visszatérítés választható, amennyiben visszaváltási díját részben utalványban, részben jótékonysági felajánlásként kéri, 2 tranzakcióban kell végrehajtania a visszaváltást.

A kötelezően visszaváltási díjas termék esetén a visszaváltás feltétele, hogy a termék az e rendelet szerinti azonosítására szolgáló, sérülésmentes és leolvasásra alkalmas jelöléssel kerüljön átadásra.

Sándorné Új Éva (2023-12-10)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!