Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • társasági adó
  • polgári jog, cégjog
  • nemzetközi ügyletek

Ez a tartalom 795 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Gazdasági társaságok megszűnésének új szabályai július 1-jétől

2021. 07. 23.

A jól ismert járványhelyzet miatt a megszokottnál is több működő betéti társaság és közkereseti társaság került olyan helyzetbe, hogy megszűnt a beltag vagy a kültag jogviszonya, vagy a tagok létszáma egy főre csökkent, haláleset következtében. Ha hat hónapig nem került bejelentésre új tag a vállalkozásba, akkor a cég a törvényi szabályozás szerint automatikusan megszüntetésre került a Cégbíróság által. Ezen a téren hozott újat a törvényi szabályozás július 1-étől.

2021. július 01-jétől megváltoztak a betéti társaságok (Bt) és a közkereseti társaságok (Kkt) működési feltételei. Az ezen időpontig hatályos törvényi szabályozás szerint automatikusan megszűntek azok a Bt-k, amelyeknél jellemzően halálozás miatt az egyedüli beltag vagy kültag jogviszonya megszűnt és az új tagot hat hónapon belül nem tudták bejegyeztetni a Cégbíróságon. Ugyanez a szabály érvényesült azon Kkt-k esetében is, ahol a tagok száma egy főre csökkent.  

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) módosításának köszönhetően azonban július 1-től az ilyen helyzetbe kerülő vállalkozások már nem szűnnek meg a törvény erejénél fogva.

A Ptk. 2021. évi XCV. törvénnyel módosított, 2021. július 1-én hatályba lépő rendelkezéseinek (14. és 16. § – Ptk. 3:152. § és 3:158. §) következtében a jövőben az a közkereseti társaság, amelynek tagjainak száma egy főre csökken, illetve az a betéti társaság, amelynek valamennyi beltagja vagy valamennyi kültagja tagsági jogviszonya megszűnik nem fog a törvény erejénél fogva megszűnni, ha az előírt hat hónapos határidőn belül nem jelentik be új tagnak a társaságba való belépését vagy határoznak a társaság átalakulásáról, egyesüléséről, jogutód nélküli megszüntetéséről. A hat hónapos határidő ugyan megmarad, az azonban már nem lesz jogvesztő jellegű. Elmulasztása esetén a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást fog lefolytatni, és arra hívja fel a társaságot, hogy a törvényes működés feltételeit három hónapon belül állítsa helyre.

A Ctv. módosítása (Ctv. 92. §) továbbá mostantól lehetővé teszi azt is, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásban a cégbíróság felhívására a társaság bejelentse, hogy a működés törvényes feltételeit azért nem tudja helyreállítani, mert a volt tag örökösével való megállapodás útján kívánja a törvényes működést helyreállítani, azonban az örökös személye bizonytalan. Ebben az esetben, ha a társaság igazolja, hogy az örökös személyét illetően bírósági vagy közjegyzői eljárás van folyamatban, a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárást annak okának megszűnéséig felfüggeszti.

Az új szabályokat azokban az ügyekben is alkalmazni kell, amelyeknél az intézkedésre okok adó hat hónapos időtartam a törvény hatálybalépésekor már elkezdődött, azonban utolsó napja a rendelkezések hatálybalépésének napjára vagy azt követő időpontra esik [49. § (6) bekezdés].

A tagi felelősség változásának fontos új szabálya még, hogy ha a társaságnak nem marad beltagja, az ezen időpont után keletkezett, a betéti társaságként való működés feltételeinek helyreállításáig vagy a társaság átalakulásának, egyesülésének, jogutód nélküli megszüntetésének elhatározásáig felmerült tartozásokért a kültag a beltagra vonatkozó rendelkezések szerint áll helyt (16. § és Ptk. 3:157. §).

dr. Veress Júlia (2021-07-23)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!