Ez a tartalom 2377 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Megjelentek a pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez a típusszabályzatok

2018. 01. 15.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megjelentek azok a típusszabályzatok, amelyek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényekben előírt kötelezettségek teljesítésére vonatkozó belső szabályzatok átdolgozásához szükségesek.

2017. június 26-án lépett hatályba a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.).


A Pmt. és a Kit. is előírta, hogy a szolgáltatók a törvényi rendelkezésekben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére kötelesek belső szabályzatot készíteni. A törvényi rendelkezések lehetővé teszik, hogy a Kit. rendelkezései szerint készítendő belső szabályzat részét képezze a Pmt. alapján elkészített belső szabályzatnak. Ennek megfelelően nem szükséges két szabályzattal rendelkezni, de mindenképpen szükséges a korábbi Pmt. alapján elkészített belső szabályzatot átdolgozni.


A Pmt. 80. § (1) bekezdése előírta, hogy a Pmt. hatálybalépésekor, tehát 2017. június 26-án működő szolgáltató köteles a belső szabályzatát az ún. felügyeleti útmutató kiadását követő 90 napon belül, legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni, és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni.
A Pmt., valamint a Kit. alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 2017. augusztus 3-án kihirdetésre került, és a kihirdetést követő napon hatályba is lépett.

 
 


A további részletszabályokról szóló NGM rendelet azonban váratott magára.


A 2017. szeptember 30-i határidőt közvetlenül megelőzően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján tájékoztató jelent meg, mely szerint arra kérték a szolgáltatókat, hogy a belső szabályzatot a rendelet megjelenését követően dolgozzák át, és ennek megtörténtéről csak ezt követően tájékoztassák a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodát.


Az NGM rendelet azonban a mai napig, azaz 2018. január 15-ig még mindig nem jelent meg. Ettől függetlenül a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda ajánlásként elkészítette a típusszabályzatokat:
•    a könyvviteli (könyvelői) tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző szolgáltatók számára;
•    az adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző szolgáltatók számára; illetve
•    az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatók számára.

A típusszabályzatok elérhetőek az alábbi linken:

http://nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/Tajekoztato_20170623.html


A típusszabályzatok alapján Kiadónk hamarosan elkészíti azokat a mintaszabályzatokat, amelyek segítséget nyújtanak a saját belső szabályzatok átdolgozásához.

A Pmt. és a Kit. hatálybalépésekor (2017. június 26.) működő szolgáltatóknak nem kell megküldeni a szabályzatokat a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda részére, azonban arról a tényről, hogy a belső szabályzat átdolgozása megtörtént a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodát tájékoztatni szükséges.

Az átdolgozás megtörténtére vonatkozó tájékoztató adatlap elérhetősége:
http://nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/Tajekoztato_20170623.html

A tájékoztató adatlap az alábbi linken keresztül küldhető be E-papír szolgáltatás keretében elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szolgáltató esetében:
https://epapir.gov.hu/Témacsoport/Pénzmosás/Címzett/NAV/KözpontiIrányítás/Tájékoztatás;
nem E-papír szolgáltatás keretében e-mail útján: fiu_felugyelet@nav.gov.hu.

A Pmt. hatálybalépését (2017. június 26.) követően tevékenységét megkezdő szolgáltatóknak a tevékenység megkezdését követő 45 napon belül kell belső szabályzatot készíteni, és azt jóváhagyás céljából benyújtani a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda részére.

Az elkészített belső szabályzat a jóváhagyás iránti kérelemmel együtt benyújtható az alábbi linken E-papír szolgáltatás keretében elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szolgáltató esetében:
https://epapir.gov.hu/Témacsoport/Pénzmosás/Címzett/NAV/KözpontiIrányítás/Belső Szabályzat jóváhagyása iránti kérelem;
nem E-papír szolgáltatás keretében e-mail útján: fiu_felugyelet@nav.gov.hu.

A belső szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás 2018. január 1-jétől az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 69. pontja alapján illetékmentes.

 

 

 

 

Adópraxis (2018-01-15)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!