A munkáltató letiltással kapcsolatos kötelességei

2024. 06. 26.

Cikkünk a munkáltatók felelősségét tárgyalja az alkalmazottjuk végrehajtási eljárásba kerülése esetén. A munkáltatónak pontosan ismernie kell azokat a jogszabályokat és szabályozásokat, amelyek meghatározzák, hogyan kell eljárni a munkabér levonása és a végrehajtási eljárás során. Cikkünkben áttekintjük, milyen lépéseket kell tennie a munkáltatónak ilyen helyzetekben.

Hogyan navigáljunk a munkabér-végrehajtás útvesztőiben?

A munkáltatónak komoly felelősséget jelent, ha alkalmazottja végrehajtási eljárásba kerül. Ez nemcsak adminisztratív kötelezettségekkel terheli, hanem számos jogi felelősséggel is jár. Fontos, hogy a munkáltatónak részletes ismeretei legyenek arról, hogyan kell eljárnia a munkabér levonásával és a végrehajtási eljárással kapcsolatban.

A munkáltatónak a Vht. 76. §-a értelmében legkésőbb a letiltás átvételét követő munkanapon értesítenie kell az adóst a letiltásról, valamint amennyiben akadályba ütközik a letiltás végrehajtása, azt a letiltást kibocsátó szerv tudomására kell hoznia.

Amennyiben NAV végrehajtás történik, a munkáltatónak 15 napon belül elektronikusan kell beküldenie a NAV-hoz a VHJOV (Elektronikus visszaigazolás jövedelem letiltásról) nevű nyomtatványt. Az adatlapnak tartalmaznia kell a havonta letiltható munkabér összegét, illetve annak változását. Ha önálló bírósági végrehajtás zajlik, akkor a végrehajtó egy igazolólapot küld, amelyet ki kell tölteni vissza kell küldeni.

Ezt követően a munkáltató köteles intézkedni, hogy a munkabér kifizetésének napján a letiltott összeg levonásra kerüljön, és gondoskodnia kell arról, hogy az összeget átutalják a végrehajtást kérőnek vagy a végrehajtói letéti számlára. A munkáltatónak jogában áll felfüggeszteni a letiltott összeg kifizetését, amíg az összeg el nem éri a 400 Ft-ot, de legfeljebb 6 hónapig. Erről a végrehajtót a letiltás kézbesítését követő 8 napon belül, a más kifizetésre jogosultat pedig a fizetéssel egyidejűleg kell tájékoztatni. Ha az adós munkabéréből valamely hónapban a rendszeres visszatérő részletekben levonandó követelés részben vagy egyáltalán nem vonható le, az elmaradt részleteket a lehető leghamarabb le kell vonni.

A végrehajtás során a munkáltatónak komoly felelőssége van. A 79. §-a értelmében, ha a munkáltató nem teljesíti a munkabérről szóló végrehajtási kötelezettségeit, a le nem vont összeg erejéig felel a végrehajtást kérőnek. Ha viszont a munkavállaló szándékosan szegi meg ezt a kötelezettséget, és a munkáltatótól nem lehet behajtani a le nem vont összeget, akkor az alkalmazott is készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek a be nem hajtott összeg erejéig.

Emellett a végrehajtást kérő közvetlenül is követelheti a tartozást a munkáltatótól. A Vht. 45/A. §-a szerint a végrehajtó bíróság legfeljebb 500 000 Ft rendbírságot szabhat ki, ha az adós vagy a végrehajtásban közreműködő személy/szervezet nem teljesíti végrehajtási kötelezettségeit vagy akadályozza a végrehajtást.

Emellett lényeges még, hogy a munkáltató a munkaviszony megszűnésekor köteles igazolást kiállítani az adós részére, amely tartalmazza a szükséges levonásokat vagy éppen azt, hogy a munkavállalónak nincs tartozása.

Cikkünk részletezte, hogy milyen kötelezettségek terhelik a munkáltatókat, ha alkalmazottjuk végrehajtási eljárásba kerül. Ismertettük a munkabér levonásának szabályait és az adatszolgáltatás fontosságát. Fontos, hogy a munkáltatók készfizető kezesként is felelhetnek, ha nem teljesítik kötelezettségeiket. Alapvető, hogy a munkáltatók mindig betartsák a vonatkozó jogszabályokat, hogy elkerüljék a jogi problémákat.

Adópraxis (2024-06-26)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!