Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • TB-ellátások
  • nyugdíj
  • kifizetőhelyek

Ez a tartalom 387 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Meg lehet vásárolni a nők 40 évi jogosultságához szükséget időt?

2023. 05. 03.

Egy idősebb hölgy nemsokára 60 éves lesz. Már nem szívesen dolgozna tovább a munkahelyén az eddigi fárasztó munkakörben. Elektronikusan adategyeztetésbe kezdett a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó szervnél. A 44 év szolgálati idő rendben, de a 40 év jogosultsági idő nincs meg. Hogyan lehetséges ez és mit lehet tenni?

A nyugdíjbiztosító azt igazolta vissza, hogy 44 év és 23 nap szolgálati időt szerepel a nyilvántartásukban, ezen belül azonban csak 38 év a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító jogosultsági idővel rendelkezik, ezért még nem vehet igénybe az öregségi nyugdíjkorhatár elérése (65. életév) előtt öregségi nyugdíjat. Megvásárolná a hiányzó éveket, mit kell tennie?

Sajnos a hiányzó két év jogosultsági időt nem lehet „megvásárolni”. A jogosultsági idő is szolgálati idő, de nem minden szolgálati idő jogosultsági idő.

Nem veszik figyelembe a 40 évi jogosultságnál a szakképző iskolai tanulóként, szakmunkástanulóként, álláskeresési (munkanélküli) ellátással szerzett szolgálati időt, nem számít be a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje és a megállapodás alapján járulékfizetéssel szerzett szolgálati idő sem!

A nyugdíj összegét azonban már valamennyi megszerzett szolgálati idő figyelembevételével kell megállapítani.

Ilyen jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. Fő szabályként ebből a 40 évből 32 évnek keresőtevékenységgel szerzett szolgálati időnek lennie (a többi a 40-hez megszerezhető gyermekneveléssel szerzett szolgálati idővel. Esetünkben nem ezzel van a probléma, megvan 38 év jogosultsági idő, de két év ilyen még hiányzik!

Egyébként van olyan, hogy szolgálati idő „megvásárlása” csak jogilag ez megállapodáskötés szolgálati idő szerzésére.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerint az a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és semmilyen biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, akire a biztosítás nem terjed ki, vagy akinek a biztosítása szünetel, nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 22 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet (szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás). Elvileg ott lehet hagyni a munkahelyet és lehetne ilyen megállapodást kötni, de esetünkben ennek semmi értelme. A fentiekben láttuk, hogy a megállapodással szerzett szolgálati idő nem minősül jogosultsági időnek!

No, akkor nézzük az évvásárlást!

Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást (csak szolgálati idő szerzése céljából kötött megállapodás) köthet a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított 22 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az a nagykorú személy, aki
a)    felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak (ideértve a doktoranduszképzést is) nyugdíjtörvényünk 41. §-a szerint figyelembe vehető idejét,
b)    a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a nyugdíjtörvényben meghatározott húsz év szolgálati idő, vagy – az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 1997. december 31-e utáni betöltése esetén – az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az öregségi résznyugdíjra vagy öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb azonban öt naptári évet
kívánja szolgálati időként elismertetni.

Itt a nyugdíjkorhatárt betöltő személy biztosítottnak a lehetőségről van szó, a nyugdíjhoz szükséges időből hiányzó legfeljebb 5 év így megszerezhető. De ez a szabály nem vonatkozik a nők kedvezményes, még a korhatár betöltése előtt igénybe vehető öregségi nyugdíjára (40 év jogosultsági idő). Mit lehet tenni? Az illető továbbra is marad jelenlegi munkahelyén, dolgozik még két évet és így 62 éves korában nyugdíjba mehet. Megteheti azt is, hogy munkahelyet változtat, vagy járulékfizetéssel járó egyéb biztosítással, járulékfizetéssel járó jogviszonyt (ez például lehet egyéni vagy társas vállalkozói jogviszony is) létesít legalább két év időtartamra. 62 éves korára így is nyugdíjjogosultságot szerez.

dr. Futó Gábor (2023-05-03)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!