Ez a tartalom 2368 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Pénztárgéppel teljesítendő nyugtaadási kötelezettség esetén nem szabályszerű a számítógéppel előállított nyugta

2017. 06. 16.

A vállalkozások a jogszabályban meghatározott esetekben pénztárgéppel kötelesek a nyugtaadási kötelezettségüket teljesíteni. Gyakran kérdésként merül fel, hogy teljesíthető-e számítógéppel előállított nyugtával a pénztárgéppel teljesítendő nyugtaadási kötelezettség? A kérdésre az adóhatóság adott hivatalos tájékoztatást.

Áfával számítottan 900 ezer forintos értékhatár alatt mentesül a számlaadási kötelezettség alól az adóalany, ha a terméket megvásárló, a szolgáltatást igénybevevő olyan nem adóalany személy (ide nem értve a nem adóalany jogi személyeket), aki/amely az ügylet ellenértékét – a teljesítés napjáig – készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, vagy pénzhelyettesítő eszközzel megtéríti, és számla kibocsátását nem kéri. Ugyancsak mentesül a számlaadási kötelezettség alól a belföldi adófizetési kötelezettségét egyablakos rendszeren keresztül teljesítő adóalany azon távolról is nyújtható szolgáltatása tekintetében, amelynek az igénybevevője a számla kibocsátását nem kéri. Ezekben az esetekben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 166. § (1) bekezdése alapján az adóalany köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugtát kibocsátani.

A nyugtakibocsátási kötelezettséggel összefüggésben az Áfa tv. előírásai mellett a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban: Számlarendelet), valamint a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervízeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (továbbiakban: Pénztárgép rendelet) előírásait is figyelembe kell venni.

A Számlarendelet értelmében a nyugtaadási kötelezettség nyomdai úton előállított nyomtatvány felhasználásával, számítógéppel előállított nyugta kibocsátásával vagy pénztárgép alkalmazásával teljesíthető.
A Pénztárgép rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyugta-kibocsátási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel teljesíthetik az adóalanyok az e rendelet 1. mellékletében meghatározott tevékenységük során.

A Pénztárgép rendelet 1. §-ában meghatározott kötelezettség tekintetében nem fogalmaz meg kivételszabályt sem a Pénztárgép rendelet (néhány speciális esettől eltekintve, mint a pénztárgép meghibásodása, áramszünet, pénztárgép bevonása, eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése, feltéve, hogy nincs olyan más pénzátvételi hely, ahol a fizetések lebonyolítása aránytalan nehézség nélkül megoldható lenne), sem a Számlarendelet. Így azok, akik a Pénztárgép rendelet alapján kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget nyugtaadási kötelezettségüknek (a Pénztárgép rendeletben szabályozott speciális kivételektől eltekintve) nem alkalmazhatnak a nyugtaadási kötelezettségük teljesítéséhez nyomdai úton előállított nyomtatványt vagy számítógéppel előállított nyugtát. Ugyanakkor azok, akik a Pénztárgép rendelet alapján nem kötelezettek pénztárgép alkalmazására, dönthetnek úgy, hogy nyugtaadási kötelezettségüket nem nyomdai úton előállított nyomtatvánnyal vagy számítógéppel előállított nyugtával teljesítik, hanem pénztárgép alkalmazásával.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3156732885/2016. – NGM Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály NGM/12950-1/2017.]

Adó- és Vámértesítő 2017. évi 5. szám

Adópraxis (2017-06-16)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!