Ez a tartalom 1254 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Mennyit spórolhat a munkáltató a csökkentett a bértámogatással?

2020. 04. 20.

A munkavállaló a munkáltatójával közösen bértámogatást igényelhet, ha a munkahely megőrzése érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak. Cikkünkben néhány példán keresztül megmutatjuk, hogy mennyit spórolhat a munkáltató, ha a munkavállalóval együttesen a támogatási program feltételeinek megfelelnek, és vállalják a támogatási program elvárásait.

A Kormány által a 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint meghirdetett támogatási program keretében  a munkavállaló a munkáltatóval közösen benyújtott kérelem alapján támogatást kaphat, ha a munkahely megőrzése érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak.

A támogatási programban a csökkentett munkaidő – a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint – háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a 70 százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartamú.

A támogatási programban a munkáltatónak vállalnia kell, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, a munkavállaló munkaidejére és egyéni fejlesztési idejére bért fizet, a munkavállalónak pedig azt kell vállalnia, hogy munkát végez és az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll, az állam pedig meghatározott mértékben kompenzálja a munkavállalónak a jövedelem kiesését.

Az egyéni fejlesztési idő alatt a munkavállaló – a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében – mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő 30 százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól.

A jövedelemtámogatás a kieső munkaidőre, 3 hónap időtartamra, a kérelem benyújtását követő időszakra igényelhető.

A Rendelet tételesen felsorolja, hogy milyen feltételek fennállása esetén igényelhető a csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz a támogatás, és tételesen felsorolja azokat a kötelezettségeket is, amelyeket vállalnia kell a munkaadónak, illetve a munkavállalónak a csökkentett munkaidős foglalkoztatás igénylésekor.

Amennyiben a munkáltató és a munkavállaló is megfelelnek a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatási feltételeinek, és vállalják a Rendeletben meghatározott kötelezettségeket, akkor a munkáltatónak és a munkavállalónak közösen ki kell töltenie a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, a támogatás igényléséhez rendszeresített formanyomtatványt.

A támogatási kérelmen nyilatkozni kell a támogatásra való jogosultság feltételeiről, a kötelezettségvállalásokról, és munkavállalónként – a munkáltatóra és a munkavállalóra vonatkozó adatokon kívül – fel kell tüntetni:
–    a munkavégzés helyét,
–    a munkakört,
–    az eredeti napi átlagos munkaidőt,
–    a csökkentett munkaidőt (ami alapján a támogatást kérik),
–    a támogatás alapját képező nettó távolléti díj összegét,
–    az egyéni fejlesztési időre járó bér összegét,
–    az igényelt támogatás mértékét és összegét,
–    az igényelt támogatás kezdetét és végét.

A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj személyi jövedelemadó előleggel és járulékokkal csökkentett összegének a 30, 40 vagy 50 százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének a 70 százaléka.

A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét, vagyis – a 161.000 forint kétszeresének a nettóját – a 214.130 forintot.

Az egyéni fejlesztési időre fizetendő bér (azaz a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő 30 százalékának megfelelő időre eső bér) az az összeg, amellyel a támogatás és a csökkentett munkaidőre járó bér közösen eléri a támogatás időtartama alatt a munkavállalónak a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díját.

LÁSSUK A PÉLDÁKAT!

1.    példa:
Ha a támogatás alapjául szolgáló távolléti díj havi bruttó összege a munkaidőcsökkentés előtt a minimálbérnek megfelelő összegű, azaz 161.000 forint

 

 

Eredeti megállapodás szerint

50%-os munkaidő csökkentés esetén

40%-os munkaidő csökkentés esetén

30%-os munkaidő csökkentés esetén

Napi munkaidő

8 óra

 

 

 

Csökkentett munkaidő

 

4 óra

4,8 óra

5,6 óra

Kieső munkaidő

 

4 óra

3,2 óra

2,4 óra

 

 

 

 

 

Távolléti díj havi összege a munkaidőcsökkentés előtt (bruttó)

                        161 000 Ft

 

 

 

Csökkentett munkaidőre járó bruttó bér

 

                          80 500 Ft

                          96 600 Ft

                        112 700 Ft

Kiesett munkaidőre járó bruttó távolléti díj

 

                          80 500 Ft

                          64 400 Ft

                          48 300 Ft

Ebből: egyéni fejlesztési időre járó bruttó bér (30%)

 

                          24 150 Ft

                          19 320 Ft

                          14 490 Ft

 

 

 

 

 

Távolléti díj havi összege a munkaidőcsökkentés előtt (nettó)

                        107 065 Ft

 

 

 

Támogatás alapjául szolgáló összeg, maximum 214.130 forint arányos része

 

53 533 Ft

42 826 Ft

32 120 Ft

Csökkentett munkaidőre járó nettó bér

 

                          53 533 Ft

                          64 239 Ft

                          74 946 Ft

Egyéni fejlesztési időre járó nettó bér

 

                          16 060 Ft

                          12 848 Ft

                            9 636 Ft

Támogatás (a nettó távolléti díj kieső munkaidőre járó arányos részének a 70%-a)

 

                          37 473 Ft

                          29 978 Ft

                          22 484 Ft

Munkavállaló nettó jövedelme

 

                        107 065 Ft

                        107 065 Ft

                        107 065 Ft

 

 

 

 

 

Munkáltatót terhelő bérköltség

                        161 000 Ft

                        104 650 Ft

                        115 920 Ft

                        127 190 Ft

Munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás (17,5% + 1,5%)

                          30 590 Ft

                          19 884 Ft

                          22 025 Ft

                          24 166 Ft

Munkáltatót terhelő költség

                        191 590 Ft

                        124 534 Ft

                        137 945 Ft

                        151 356 Ft

Költségcsökkenés

 

                          67 057 Ft

                          53 645 Ft

                          40 234 Ft


2.    példa:
Ha a támogatás alapjául szolgáló távolléti díj havi bruttó összege a munkaidőcsökkentés előtt a garantált bérminimumnak megfelelő összegű, azaz 210.600 forint

 

Eredeti megállapodás szerint

50%-os munkaidő csökkentés esetén

40%-os munkaidő csökkentés esetén

30%-os munkaidő csökkentés esetén

Napi munkaidő

8 óra

 

 

 

Csökkentett munkaidő

 

4 óra

4,8 óra

5,6 óra

Kieső munkaidő

 

4 óra

3,2 óra

2,4 óra

 

 

 

 

 

Távolléti díj havi összege a munkaidőcsökkentés előtt (bruttó)

                        210 600 Ft

 

 

 

Csökkentett munkaidőre járó bruttó bér

 

                        105 300 Ft

                        126 360 Ft

                        147 420 Ft

Kiesett munkaidőre járó bruttó távolléti díj

 

                        105 300 Ft

                          84 240 Ft

                          63 180 Ft

Ebből: egyéni fejlesztési időre járó bruttó bér (30%)

 

                          31 590 Ft

                          25 272 Ft

                          18 954 Ft

 

 

 

 

 

Távolléti díj havi összege a munkaidőcsökkentés előtt (nettó)

                        140 049 Ft

 

 

 

Támogatás alapjául szolgáló összeg, maximum 214.130 forint arányos része

 

70 025 Ft

56 020 Ft

42 015 Ft

Csökkentett munkaidőre járó nettó bér

 

                          70 025 Ft

                          84 029 Ft

                          98 034 Ft

Egyéni fejlesztési időre járó nettó bér

 

                          21 007 Ft

                          16 806 Ft

                          12 604 Ft

Támogatás (a nettó távolléti díj kieső munkaidőre járó arányos részének a 70%-a)

 

                          49 017 Ft

                          39 214 Ft

                          29 410 Ft

Munkavállaló nettó jövedelme

 

                        140 049 Ft

                        140 049 Ft

                        140 049 Ft

 

 

 

 

 

Munkáltatót terhelő bérköltség

                        210 600 Ft

                        136 890 Ft

                        151 632 Ft

                        166 374 Ft

Munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás (17,5% + 1,5%)

                          40 014 Ft

                          26 009 Ft

                          28 810 Ft

                          31 611 Ft

Munkáltatót terhelő költség

                        250 614 Ft

                        162 899 Ft

                        180 442 Ft

                        197 985 Ft

Költségcsökkenés

 

                          87 715 Ft

                          70 172 Ft

                          52 629 Ft

 

3.    példa:
Ha a támogatás alapjául szolgáló távolléti díj havi bruttó összege a munkaidőcsökkentés előtt a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű, azaz 322.000 forint

 

Eredeti megállapodás szerint

50%-os munkaidő csökkentés esetén

40%-os munkaidő csökkentés esetén

30%-os munkaidő csökkentés esetén

Napi munkaidő

8 óra

     

Csökkentett munkaidő

 

4 óra

4,8 óra

5,6 óra

Kieső munkaidő

 

4 óra

3,2 óra

2,4 óra

 

       

Távolléti díj havi összege a munkaidőcsökkentés előtt (bruttó)

                        322 000 Ft

 

 

 

Csökkentett munkaidőre járó bruttó bér

 

                        161 000 Ft

                       193 200 Ft

                        225 400 Ft

Kiesett munkaidőre járó bruttó távolléti díj

 

                        161 000 Ft

                       128 800 Ft

                          96 600 Ft

Ebből: egyéni fejlesztési időre járó bruttó bér (30%)

 

                          48 300 Ft

                         38 640 Ft

                          28 980 Ft

 

 

 

 

 

Távolléti díj havi összege a munkaidőcsökkentés előtt (nettó)

                        214 130 Ft

 

 

 

Támogatás alapjául szolgáló összeg, maximum 214.130 forint arányos része

 

                        107 065 Ft

                        85 652 Ft

                        64 239 Ft

Csökkentett munkaidőre járó nettó bér

 

                        107 065 Ft

                        128 478 Ft

                        149 891 Ft

Egyéni fejlesztési időre járó nettó bér

 

                          32 120 Ft

                          25 696 Ft

                          19 272 Ft

Támogatás (a nettó távolléti díj kieső munkaidőre járó arányos részének a 70%-a)

 

                          74 946 Ft

                          59 956 Ft

                          44 967 Ft

Munkavállaló nettó jövedelme

 

                        214 130 Ft

                        214 130 Ft

                        214 130 Ft

 

 

 

 

 

Munkáltatót terhelő bérköltség

                     322 000 Ft

                        209 300 Ft

                        231 840 Ft

                        254 380 Ft

Munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás (17,5% + 1,5%)

                          61 180 Ft

                          39 767 Ft

                          44 050 Ft

                          48 332 Ft

Munkáltatót terhelő költség

                        383 180 Ft

                        249 067 Ft

                        275 890 Ft

                        302 712 Ft

Költségcsökkenés

 

                        134 113 Ft

                        107 290 Ft

                          80 468 Ft

 

4.    példa:
Ha a támogatás alapjául szolgáló távolléti díj havi bruttó összege a munkaidőcsökkentés előtt 400.000 forint

 

Eredeti megállapodás szerint

50%-os munkaidő csökkentés esetén

40%-os munkaidő csökkentés esetén

30%-os munkaidő csökkentés esetén

Napi munkaidő

8 óra

 

 

 

Csökkentett munkaidő

 

4 óra

4,8 óra

5,6 óra

Kieső munkaidő

 

4 óra

3,2 óra

2,4 óra

 

 

 

 

 

Távolléti díj havi összege a munkaidőcsökkentés előtt (bruttó)

                  400 000 Ft

 

 

 

Csökkentett munkaidőre járó bruttó bér

 

                     227 300 Ft

                     261 840 Ft

                     296 380 Ft

Kiesett munkaidőre járó bruttó távolléti díj

 

                     172 700 Ft

                     138 160 Ft

                     103 620 Ft

Ebből: egyéni fejlesztési időre járó bruttó bér (30%)

 

                       60 000 Ft

                       48 000 Ft

                       36 000 Ft

 

 

 

 

 

Távolléti díj havi összege a munkaidőcsökkentés előtt (nettó)

                  266 000 Ft

 

 

 

Támogatás alapjául szolgáló összeg, maximum 214.130 forint arányos része

 

                     107 065 Ft

                       85 652 Ft

                       64 239 Ft

Csökkentett munkaidőre járó nettó bér

 

                     151 155 Ft

                     174 124 Ft

                     197 093 Ft

Egyéni fejlesztési időre járó nettó bér

 

                       39 900 Ft

                       31 920 Ft

                       23 940 Ft

Támogatás (a nettó távolléti díj kieső munkaidőre járó arányos részének a 70%-a)

 

                       74 946 Ft

                       59 956 Ft

                       44 967 Ft

Munkavállaló nettó jövedelme

 

                     266 000 Ft

                     266 000 Ft

                     266 000 Ft

 

 

 

 

 

Munkáltatót terhelő bérköltség

                     400 000 Ft

                     287 300 Ft

                     309 840 Ft

                     332 380 Ft

Munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás (17,5% + 1,5%)

                       76 000 Ft

                       54 587 Ft

                       58 870 Ft

                       63 152 Ft

Munkáltatót terhelő költség

                     476 000 Ft

                     341 887 Ft

                     368 710 Ft

                     395 532 Ft

Költségcsökkenés

 

                     134 113 Ft

                     107 290 Ft

                       80 468 Ft


Lezárva: 2020. április 18.

 

Adópraxis (2020-04-20)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!