Ez a tartalom 1073 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Fontos változás az utazási költségtérítések elszámolásában

2020. 06. 30.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatóban hívta fel a figyelmet arra, hogy 2020. július 1-jétől csak akkor lehet elszámolni az utazási költségtérítéshez szükséges számlákat, ha azon szerepel a munkáltató adószáma vagy a csoportazonosító száma, így akik a BKK jegyautomatáiból szoktak számlát kérni, azoknak most érdemes lehet új QR-kódot igényelniük.

2020. július 1-jétől módosul a számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírás. Ennek értelmében a számlán – függetlenül attól, hogy a bizonylat tartalmaz-e áthárított áfát, illetve milyen összegben – fel kell tüntetni a belföldi beszerző adóalany adószámát vagy csoportazonosító számának első nyolc számjegyét. 

Az Áfa tv. 169. § d) pontjának dc) alpontja szerint a számla kötelező adattartalma a terméket beszerző, a szolgáltatást igénybevevő adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön.

A BKK a tájékoztatásában arra hívta fel a figyelmet, hogy amennyiben a munkáltató csoportos áfa-alany tagja, akkor a jegy-, vagy bérletvásárlásról kiállított számlán a csoportazonosító szám első nyolc számjegyét kell feltüntetni, nem pedig a csoporttag adószámát. 

A BKK tájékoztatását megelőzően a NAV is felhívta a figyelmet arra a gyakori hibára, hogy az online számla-adatszolgáltatásokban a vevőként eljáró csoportos áfa-alany csoportazonosító száma helyett az egyes csoporttagok adószáma szerepel.

Tekintettel arra, hogy a jegykiadó automatából vásárolt jegyek után csak vásárláskor, az automatából kérhető számla, és a számlaigénylés a BKK honlapján történt előzetes regisztráció alapján kapott QR-kód beolvasásával lehetséges, így a BKK arra kérte az ügyfeleket, hogy minél előbb egyeztessenek munkáltatójukkal a megváltozott számlázási szabályokról, és ellenőrizzék a QR-kódjuk megfelelőségét! Amennyiben csoportos áfa-alany esetén a regisztrációkor a csoportazonosító szám helyett a munkáltató saját adószáma került megadásra, akkor a számla elszámolhatósága érdekében meg kell változtatni a regisztrált adószámot.

A belföldi adóalany beszerző adószámának, csoportazonosító számának feltüntetésére vonatkozó kötelezettség azon ügyletekről kiállított vagy kibocsátott számlákra vonatkozik először (az áthárított áfára vonatkozó értékhatártól függetlenül), amelyek teljesítése 2020. június 30-át követi.

A számla kötelező adattartalmának változása kapcsán a törvény átmeneti rendelkezése rögzíti, hogy a termékbeszerzőnél, szolgáltatást igénybevevőnél az adólevonási jog tárgyi feltételéül szolgálhat a 2020. június 30-át követően teljesített ügyletről kibocsátott számla, ami nem tartalmazza az adószámát, feltéve, hogy a számla kiállítása/kibocsátása 2020. július 1-jét megelőzően történt és a számlában áthárított adó kevesebb, mint 100 ezer forint. 

(Adópraxis Szerkesztőség)

Lezárva: 2020. június 29.
 

Adópraxis (2020-06-30)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!