Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • általános forgalmi adó
  • nemzetközi áfa
  • adóigazgatási eljárás

Ez a tartalom 1180 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Számlázási határidő folyamatos teljesítési ügyleteknél

2021. 02. 25.

A számlázási határidőre vonatkozó rendelkezéseket az Áfa tv. 163. §-a tartalmazza. Az Áfa tv. 163. §-a generálisan jelleggel szabályoz, így az vonatkozik a folyamatos teljesítésű ügyletekre is. A következőkben leírtak olyan esetekre vonatkoznak, amelyeknél az elszámolási időszak nem haladja meg a 12 hónapot.

Folyamatos teljesítésű (másként időszakonkénti elszámolású) ügyleteket az Áfa tv. 58. §-a definiálja. Amennyiben az Áfa tv. 58. §-a szerinti ügyletről van szó, akkor a teljesítés időpontját is e jogszabályi rendelkezés kell meghatározni. A számlázási határidőre vonatkozó rendelkezéseket az Áfa tv. 163. §-a tartalmazza. Az Áfa tv. 163. §-a generálisan jelleggel szabályoz, így az vonatkozik a folyamatos teljesítésű ügyletekre is. A következőkben leírtak olyan esetekre vonatkoznak, amelyeknél az elszámolási időszak nem haladja meg a 12 hónapot.

Általános számlázási határidő

Az általános számlázási határidő a teljesítéstől számított 8 naptári nap. Ez akkor irányadó, ha a számla áfát tartalmaz, vagy azt kellene tartalmaznia, valamint speciális szabályt nem kell alkalmazni.
Folyamatos teljesítésű ügyleteknél is a teljesítéstől kell számítani a számlázási határidőt.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés Teljesítés időpontja Számlázási határidő számításánakkezdő időpontja
Áfa tv. 58. § (1) bekezdés elszámolási időszak utolsó napja elszámolási időszak utolsó napja
Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pont fizetési határidő fizetési határidő
Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pont elszámolási időszak utolsó napjától számított 60. nap elszámolási időszak utolsó napjától számított 60. nap

Amennyiben az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a számla kelte minősül a teljesítés időpontjának, akkor a számlázási határidő túllépése nem történhet meg.
Ha az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontja értelmében a fizetési határidőt kell a teljesítés időpontjának tekinteni, akkor a számlázási határidő túllépése nem valósulhat meg a fizetési határidő előtti számlázás esetén.
Ugyanez igaz, akkor is, ha a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napjától számított 60. nap és a számla kiállítására ezt megelőzően sor kerül. Ez a szabály akkor irányadó, ha az esedékesség későbbi mint az elszámolási időszak utolsó napjától számított 60. nap.

Folyamatos teljesítésű ügyleteknél a számla kiállítható az Áfa tv. 58. §-a szerint meghatározott teljesítési időpontot megelőzően.

Speciális szabályok

Folyamatos teljesítésű ügyleteknél is alkalmazni kell a számlázási határidőre vonatkozó speciális rendelkezéseket.

Ha a folyamatos teljesítés az Áfa tv. 89. § szerinti termékértékesítés során valósul meg, akkor a számlát az Áfa tv. 58. §-a szerinti teljesítési időpontot magában foglaló hónapot követő hónap 15. napjáig kell kiállítani.
Ugyanez a szabály akkor is, ha olyan szolgáltatásról van szó, amely esetében a teljesítés helye az EU más tagállama, s ott az áfát a szolgáltatás igénybe vevője köteles megállapítani.

Amennyiben nem az előzőekben említett ügyletről van szó, valamint a vevő, illetve megrendelő az ellenértéket készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel téríti meg, akkor a számlát haladéktalanul ki kell állítani. Abban az esetben, ha a számlának áfát kell tartalmaznia, s az általános számlázási határidő letelt, akkor a számlát ki kell állítani. Ha az ellenérték kiegyenlítése megtörténik az előbbiekben említett módon az általános számlázási határidő letelte előtt, akkor azonnal kell számlázni.

Az Áfa tv. 163. §-a nem tartalmaz konkrét számlázási határidőt a következő esetre.
A folyamatos teljesítésű -  nem az Áfa tv. 89. §-ában foglalt - ügylet belföldön teljesül és a termék értékesítőjének, a szolgáltatás nyújtójának nem kell áfát felszámítania. 
Álláspontom szerint ekkor nem követelhető meg az ügylet teljesítőjétől, hogy az általános számlázási határidő előtt számlázzon. Azonban azonnal ki kell állítani a számlát, ha a vevő, megrendelő az ellenértéket készpénzzel, vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel megtéríti.
Megítélésem szerint, ha az általános számlázási határidő letelt, valamint az ügylet teljesítője a számlázáshoz szükséges információkkal rendelkezik, akkor számláznia kell. 
Előfordulhat, hogy a felek megállapodása szerint a vevő (megrendelő) az ellenértéket készpénzzel, vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel fizeti meg. Ekkor is számlázni kell az általános számlázási határidő leteltekor (feltéve, hogy a számlázáshoz szükséges információk rendelkezésre állnak), függetlenül attól, hogy a vevő (megrendelő) az ellenértéket nem, vagy nem teljes egészében egyenlítette ki.

Bonácz Zsolt (2021-02-25)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!