Szakterületek:

  • személyi jövedelemadó
  • adóeljárás

Ez a tartalom 510 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Mi változott a SZÉP-Kártya szabályaiban 2023-ban?

2023. 01. 30.

Sokrétű felhasználási lehetősége és mérsékelt adóterhelése miatt várhatóan 2023-ban is az egyik legkedveltebb munkáltatói juttatás lesz a Széchenyi Pihenő Kártya, ismert nevén SZÉP-kártya. A SZÉP-kártya juttatás alapvetően béren kívüli juttatásnak minősül, de az éves rekreációs keret átlépése esetén egyes meghatározott juttatásként kezelendő.

Az éves keretösszeg

A SZÉP-kártya juttatás adózási szabályai az Szja törvény 70. és 71. §-aiban, valamint a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (továbbiakban Szocho törvény) 1. § (4) bekezdés a) és b) pontjaiban találhatók. E két törvény ismerete azonban önmagában nem elegendő, ugyanis a SZÉP-kártya felhasználásának szabályait a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet tartalmazza. 
Az Szja törvény három SZÉP-kártya alszámlát különböztet meg, amelyekhez az éves rekreációs kereten belüli keretösszegeket rendel.

  • szálláshely alszámla 225 0000 forint/év,
  • vendéglátás alszámla 150 0000 forint/év,
  • szabadidő alszámla 75 0000 forint/év.

Az Szja törvény értelmében ezen keretösszegek átlépése esetén a többletösszeg már egyes meghatározott juttatásként adózik akkor is, ha a juttatási érték az éves rekreációs kereten (jelenleg 450 000 forint/év) belül marad. 

2023. január 1-jétől és Szja törvény 70. és 71. §-ait a törvény fenti előírásaitól eltérő szabályokat kell alkalmazni. A 593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése az Szja törvényt „felülírja”. 

A kormányrendelet értelmében, már nem kel megkülönböztetni az alszámlákat, csupán a 450 000 forint/éves, időarányosan értendő rekreációs keretre kell figyelemmel lenni. Ez a munkáltatók számára könnyebb tervezhetőséget és kisebb adminisztrációs terhet jelent.

Tegyük fel, hogy egy munkáltató 600 000 forintot utal egyik munkavállalója SZÉP-kártya alszámlájára. Ebben az esetben az adózás az alábbiak szerint alakul.

Személyi jövedelemadó (450 000 × 0,15 + 150 000 × 1,18 × 0,15) 90 050 forint
Szociális hozzájárulási adó (450 000 × 0,13 + 150 000 × 1,18 × 0,13) 81 510 forint
Összes adóterhelés  175 560  forint

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy SZÉP-kártya juttatás nem csak munkavállalónak, hanem személyesen közreműködő tagnak is nyújtható. 

Az adókat a juttatás (számlán való jóváírás) hónapját követő hó 12-éig kell bevallani a 2308-as nyomtatványon. Ugyanezen napig kell a személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulási adót megfizetni.

A felhasználási lehetőségek változása

A keretösszeg – az új előírás alapján – szálláshelyszolgáltatásra, vendéglátásra, szabadidős tevékenységre használható fel. A konkrét felhasználási lehetőség azonban változott. A 76/2018. (IV. 20.) Korm. kormányrendelet 2023. január 9-étől módosításra került. Az 594/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet átírta a 76/2018. (IV. 20.) Korm. kormányrendelet felhasználási lehetőségeket tartalmazó szabályait, azonban 2023. január 8-áig a felhasználásra átmeneti szabályok is vonatkoztak. Az átmeneti szabályokat a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 22. §-a tartalmazza. A korábbi alszámlák 2023. január 8-áig teljesen átjárhatóvá váltak.

A felhasználási lehetőség 2023. január 9-étől hatályos részletszabályait a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a)-cs) pontjai TEAOR kódokra való utalással tartalmazzák. A tevékenységek besorolására azonban nagyon-nagyon figyelni kell. 

A rendelkezésre álló – még fel nem használt – pénzösszeg követését segíti, hogy a pénzforgalmi szolgáltatónak biztosítania kell a SZÉP-kártya forgalmának és egyenlegének internetes lekérdezését, egyedi tranzakciókénti és forgalmi időszaki bontásban. 

A költségelszámolási szabályok

A fel nem használás pótköltsége

Még mindig hatályban van a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 381/2022. (X. 6.) Korm. rendelet, amely a SZÉP-kártya számlán lévő pénzeszközök tartós „őrizgetését” többletköltséggel sújtja. 
A kormányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt, az utalást követő legalább 365 napos időszak alatt fel nem használt pénzeszköz erejéig és terhére egyszeri díjat számít fel március 20. és szeptember 20. napján. A díj nem számítható fel azon pénzeszközre, amely után e rendelet szerinti díjat már számoltak fel. Többszörös díjfelszámítás tilos.

A pénzforgalmi szolgáltató 2023. május 31. napján 15 százalék díjat számítja fel a Széchenyi Pihenő Kártyához kapcsolódó fizetési számlára 2022. október 15. napjáig Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt és azon jóváírt fel nem használt pénzeszközök erejéig és terhére.

A 2022. október 15-e után átutalt összegekre 365 napos figyelési periódus vonatkozik, amely mindig a jóváírás napján kezdődik. Ezért különösen figyelni kell a felhasználások időbeliségére a folyamatos (pl. munkabérrel együtt történő) átutalások esetén. A szabály alapján mindig a legkorábban jóváírt összeg kerül felhasználásra.

Tételezzük fel, hogy egy munkáltató 2022. október 10-én, november 10-én és december 10-én és 2023. január 10-én is 40 000 – 40 000 forintot utalt át a munkavállaló SZÉP-kártya alszámlájára. A munkavállaló 2023. január 25-én egy szállodában SZÉP-kártyával fizetett. A szállodai számla végösszege 135 000 forint. Ebben az esetben az októberi, a novemberi és decemberi utalás került felhasználásra, a januáriból pedig a maradék összeg, vagyis 5000 forint.

Másik példánkban feltételezzük, hogy egy munkáltató mindig január 15-én utalja a SZÉP-kártya juttatásokra szánt teljes összeget. Az egyik munkavállaló SZÉP-kártya számlájára 2023. januárjában 450 000 forintot utalt. A munkavállalónak ezt az összeget 2024. január 14-éig van lehetősége elkölteni, ha nem kíván 15 százalékos költségtöbbletet fizetni.

Érdekes azonban, hogy a kormányrendelet 1. § 4. pontja alapján Széchenyi Pihenő Kártya juttatásnak az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatás minősül. Az Szja törvény 70. §-a alá átcsúszó összegekről itt nincs rendelkezés. Maximálisan oda kell tehát figyelni a pénzforgalmi szolgáltatók költségterheléseire. 
A számlavezető az egyszeri díj felszámítását megelőző 90 nappal köteles tájékoztatni a kártyabirtokost a Széchenyi Pihenő Kártya fel nem használt egyenlegéről, továbbá arról is, hogy mekkora összegű a fel nem használt pénzeszköz utáni, előzetesen számított díj. A szabályozás értelmében az első értesítéseket 2023. január 15. napjáig, a következőt pedig 2023. június 15. napjáig kell kiküldeni.

Az elveszett kártya pótlásának költsége

A SZÉP-kártya és a kapcsolódó társkártya is „veszendő” dolog, értve ezalatt, hogy megrongálódhat, eltűnhet, ellophatják. Ez esetben az érintett magánszemély kérheti a pénzforgalmi szolgáltatót a kártya pótlására. Ennek azonban ára van. 
A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 14. §-a alapján a kártya-előállítás és -kézbesítés költségének áthárítható összege 2023. január 9-étől 1500 forintról 1800 forintra emelkedett. Ez az összeg az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A kártya pótlásának költségét a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállaló korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára terhelheti, amennyiben a költség összegének fedezete rendelkezésre áll.

Sándorné Új Éva (2023-01-30)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!