Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • adózási eljárásjog
  • cégjog, cégügyletek

Súlyos fogyatékos személyi adókedvezménye

2023. 01. 10.

Felnőtt korban diagnosztizált veleszületett szívprobléma – a kedvezményre jogosító betegségek listájában szereplő betegség esetén – lehet-e utólag, elévülési időn belül a személyi adókedvezményt érvényesíteni vagy csak a diagnózis felállítását követően van erre lehetőség?

A 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről rendelkezik. A kormányrendeletben részletesen meg vannak adva a különböző betegségeket illető BNO kódok.

A kedvezmény alkalmazhatóságának több feltétele is van. Ide tartozik az összevont adóalapba tartozó jövedelem megléte, a súlyosan fogyatékos állapot, vagy tartós betegség fennállása, továbbá a betegség megfelelő dokumentumokkal való alátámasztottsága.

Súlyosan fogyatékos személynek az tekinthető, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá az, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül az Szja törvény 40. § (2) bekezdéséhez igazodóan. A kedvezményre jogosító állapotot egyébként az erre vonatkozó jogszabályok szerint kell megállapítani, amely a kezelőorvos feladata.

Ennek alapján, a kezelőorvos által kiadott dokumentum feljogosítja a súlyosan fogyatékos adózót, az adókedvezmény érvényesítésére. Súlyos egészségkárosodással összefüggő jogosultságról szóló jogszabályban említett betegségben szenvedőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a mellékletben meghatározott betegségek valamelyikében szenved, vagy a mellékletben meghatározott valamely fogyatékossággal él, és ez a külön jogszabályban foglaltak szerint megállapításra került. A jogszabály nem írja elő a BNO kód további bontását. Az igazolás kiadása az orvos feladata, melynek során az orvossal kell egyeztetni az igazolás érvényességéről. Ennek lehetséges érvényessége legalább egy év, de a betegség függvényében ez több év is lehet.

Mindent egybevetve: a kezelőorvos által kiadott igazolás alapján lehet érvényesíteni az adókedvezményt, visszamenőleges hatállyal is, feltéve ha erre az orvosi igazolás ebben a tekintettben megalapozott lenne.

Leipán Tibor (2023-01-10)