Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • szociális jog
  • társadalombiztosítási jog

Ez a tartalom 91 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A TB kiskönyv mint régi ismerős

2022. 06. 26.

A TB kiskönyvet köteles a volt munkáltató lemásolni, egy másolati példányban megőrizni, és a volt dolgozó munkaügyi anyagába lefűzni, hogy rendelkezésre álljon egy kifizetőhelyi ellenőrzés során. A kérdés, hogy valóban van-e olyan egyértelmű előírás, mely szerint a biztosítási jogviszony megszűnése után fénymásolási, másolatőrzési kötelezettség terhelné a kifizetőt a TB kiskönyv adattartamát illetően?

A TB kiskönyv, vagyis „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt a jelenlegi gyakorlat szerint a munkavállaló munkaviszonyának megszűnése esetén – amennyiben pénzbeli ellátásban részesült a biztosítási jogviszony alatt – a volt munkáltató fénymásolja, és egy másolati példányban megőrzi, és a volt dolgozó munkaügyi anyagába lefűzi.
Ezen gyakorlat kialakulásának oka, hogy egy kifizetőhelyi ellenőrzés során, a munkaügyi vagy társadalombiztosítási ellenőr vizsgálni tudja a kilépett munkavállalók esetében is, hogy a foglalkoztató által (amennyiben üzemi kifizetőhely) megállapított pénzbeli ellátások a rendelkezésünkre álló adatok alapján, megfelelő alappal és mértékben kerültek folyósításra, illetve a jogszabály által előírtak szerint, helyesen jegyezték be a jogviszonnyal kapcsolatos adatokat (jogviszony kezdete, vége, kieső idő, pénzbeli ellátás).

A fent kialakított gyakorlatot a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) végrehajtásáról szóló 2017/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 37. § rendelkezése, illetve a TB kifizető helyek számára rendszeresen kiadott tájékoztatók támasztják alá, viszont egyre több munkáltató, foglalkoztató jegyzi meg, hogy nem találnak olyan egyértelmű előírást, mely szerint a biztosítási jogviszony megszűnése után fénymásolási, másolatőrzési kötelezettség terhelné a kifizetőt a TB kiskönyv adattartamát illetően, azonban bizonyítási eszközként vagy szakmai javaslatként mégis elvárják.

Többen vitatják, hogy a hatóságok által elvárható-e a TB kifizetőhelyektől a TB kiskönyvek fénymásolása, másolatának megőrzése és tárolása a megszűnt biztosítási jogviszonnyal rendelkező magánszemélyek esetében miért szükséges, amikor a munkajogviszonnyal együtt az egészségbiztosítási jogviszony is megszűnt. Ugyanakkor különböző új megoldási javaslatokkal is élnek.
Egyik, akár első lépés lehetne, hogy a kifizetőhelyek rendelkezhessenek a központi nyilvántartás vonatkozó adataihoz hozzáféréssel, egyedi azonosítóval, mely alapján joguk lenne az újonnan érkező munkavállalók korábbi biztosítási adatait leellenőrizni, a bejegyzéseket összevetni és a feltárt ellentéteket jelezni. Másik az elektronikus eljárásoknak és a kor vívmányainak megfelelő felvetésük az lenne, hogy a TB kiskönyv kézzel való kitöltése valamilyen felületen, még ha részben is, de kiválthatóvá váljon a kifizetőhelyek esetében digitális úton (pl. rendszeres adatszolgáltatás útján), a kezdeteknél akár kettős nyilvántartási rendszer útján is.

Amennyiben a másolás és a TB kiskönyv kézzel való nyilvántartása a digitalizáció bevezetésével elhagyható lenne, úgy értelemszerűen csökkenne az általános ügyintézési idő (előállításra, anyagmozgatásra, irattárazásra, hatósági ellenőrzésre fordított munkaidő), egységesülhetne a jogalkalmazás, ezáltal nőne a jogbiztonság, az adatok őrzése biztosabb, biztonságosabb, időállóbb és jobban visszakereshető lenne, nem is beszélve a papírfelhasználás elmaradása miatt az úgynevezett ökológiai lábnyom csökkenéséről. Alapvető törekvés, hogy a dolgozó számára igazolás álljon rendelkezésre a biztosítási jogviszonyát, egészségbiztosítási ellátásait illetően, már léteznek megfelelő informatikai platformok, a technika jelenlegi állása szerint a teljes elektronikus nyilvántartás megoldható lenne. Az elektronikus rendszer is tud éppen olyan bizonyító erővel rendelkezni, mint a kézzel vezetett nyilvántartás, mely megfelelő importálási lehetőség esetén a kézi nyilvántartást felválthatja egy gyors és idő-, költséghatékony megoldással.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerinti „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatvány (a továbbiakban: TB kiskönyv) megőrzésének szükségessége eljárásjogi természetű. Az ellenőrzéssel érintett biztosított jogviszonyának a megszűnését követően a társadalombiztosítási kifizetőhely által lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban bizonyítékként kerülhet felhasználásra.

A társadalombiztosítási kifizetőhelyek részéről szükséges a TB kiskönyv másolati példányának a megőrzése a biztosított jogviszonyának a megszűnését követő időszakban is; addig, amíg (5 év) az adott ügyek vonatkozásában ellenőrzésre sor kerülhet.
A TB kiskönyv papír alapú vezetésének jogszabályi kötelezettségével összefüggő foglalkoztatói és állampolgári terhek az egészségbiztosítási szervként (is) eljáró Magyar Államkincstár előtt is ismertek.

A Magyar Államkincstárnál jelenleg is folyamatban van egy projekt, amelynek céljai között szerepel a társadalombiztosítási kifizetőhelyek statisztikai adatszolgáltatásainak és a kifizetőhelyi elszámolásoknak a gyökeres átalakítása. Amíg ez nem történik meg, addig szükség van a TB kiskönyvekre és azok manuális vezetésére.
A kifizetőhelyeknek a központi nyilvántartás vonatkozó adataihoz való hozzáférésével kapcsolatban a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 61. § (1) bekezdése taxatíve felsorolja azt, hogy az egészségbiztosítási igazgatási szervek által vezetett nyilvántartási rendszerekben található adatokról mely szervezetek és milyen adatkörben kérhetnek információt.

dr. Veres Gábor (2022-06-26)