Ez a tartalom 1124 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A Kormány kihirdette a legújabb védelmi intézkedéseket

2020. 11. 11.

A Kormány az Országgyűlés felhatalmazása alapján elfogadta és kihirdette a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló kormányrendeletet. A rendelet 2020. november 11-én hatályba is lépett. Cikkünkben összefoglaltuk a vállalkozásokat érintő legfontosabb, azonnali intézkedést igénylő döntéseket.

Kijárási tilalom

Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. 

Ebben az esti és éjszakai időszakban az alábbi esetekben megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás:

 1. egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal,
 2. munkavégzés céljából,
 3. a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából, és 
 4. a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából, edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából, edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából.

Fontos, hogy a 2)-3)-4) pontokban felsorolt esetekben okirattal szükséges igazolni a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyásának, illetve a közterületen történő tartózkodás indokoltságát.

Ezen okirat hiányában, este 8 óra és reggel 5 óra között tilos a b)-c)-d) pontok szerinti okból a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.

Az igazolás tartalmi követelményeit a közbiztonságért felelős miniszter a Kormány hivatalos
honlapján közzétette az alábbi linken.

Vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

Vendéglátó üzletben kizárólag az ott foglalkoztatott személyek tartózkodhatnak. Más személyek az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig tartózkodhatnak a vendéglátó üzletben.

E korlátozásokat azonban nem kell alkalmazni:

 1. a munkahelyi étteremre, illetve büfére,
 2. a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,
 3. a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: nevelési, oktatási intézmény) menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki,
 4. az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére.

A védelmi intézkedések betartatásáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

Üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

Üzletben, lottózóban és a nemzeti dohányboltban este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. Ez egyben azt is jelenti, hogy este 7 óra és reggel 5 óra között az üzletek, a lottózók, valamint a nemzeti dohányboltok kötelesek zárva tartani.

Este 7 óra és reggel 5 óra között kizárólag a gyógyszertárak és az üzemanyagtöltő-állomások tarthatnak nyitva.

A védelmi intézkedések betartatásáról az üzlet, a lottózó, a nemzeti dohánybolt, a gyógyszertár, illetve az üzemanyag-töltőállomás üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

Szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések

Szálláshelyen az ott foglalkoztatottak, valamint az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek kivételével tilos tartózkodni.

Szálláshelyen tartózkodhatnak továbbá a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók.

A védelmi intézkedések betartatásáról a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

Szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések

Főszabály szerint tilos

 • az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz),
 • a mozinak,
 • az edző- és fitneszteremnek,
 • az uszodának,
 • a közfürdőnek,
 • a jégpályának,
 • az állatkertnek, a vadasparknak,
 • a kalandparknak, a vidámparknak,
 • a játszóháznak,
 • a muzeális intézménynek,
 • a nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek,
 • a kép- és hangarchívumnak,
 • a közművelődési intézménynek,
 • a közösségi színtérnek és
 • az integrált kulturális intézménynek
  a látogatása, és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.

A szálláshelyen jogszerűen tartózkodó vendég a szálláshelyen található felsorolt helyszíneket nem látogathatja. A szálláshelyen kialakított felsorolt helyszíneket a szálláshely üzemeltetője köteles zárva tartani.

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.

A szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések betartatásáról a helyszínek üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

Jogkövetkezmények

A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a védelmi intézkedések betartására vagy betartatására vonatkozó kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, akkor 

 1. 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, 
 2. a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. 

A rendőrség a jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja. A pénzbírság azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

A bezárás, mint jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha 

 1. A bezárás, mint jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha 
 2. azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette. 

Ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, akkor a rendőrség a jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.

(Lezárva: 2020. november 11.)

 

 

Adópraxis (2020-11-11)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!