Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • társadalombiztosítás
  • járulékok
  • foglalkoztatás

Ez a tartalom 492 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Emelkedik a 25 év alatti fiatalok kedvezménye

2022. 12. 20.

Az új év év kedvező adóváltozásai közé tartozik, hogy 2023-ban a 25 év alatti fiatalok magasabb összegű kedvezményt érvényesíthetnek. A változással kapcsolatban áttekintjük ismét a 25 év alatti fiatalok kedvezményére vonatkozó szabályokat.

A 25 év alatti fiatalok által érvényesíthető, magasabb összegű kedvezmény összeghatára

  • jogosultsági hónaponként 499 952 forint, ami 74 993 forint 
  • teljes évre fennálló jogosultság esetén 5 999 424 forint, ami összesen 899 914 forint
    adómegtakarítást jelent.

A kedvezmény lényege

A 25. életévét be nem töltött fiatal az összevont adóalapját csökkentheti a 25 év alatti fiatalok kedvezményével (a továbbiakban: fiatalok kedvezménye), ez tehát nem adócsökkentő, hanem adóalap-csökkentő kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy a jogosult a jogosultság időszakában a kedvezmény havi összegéig nem fizet személyi jövedelemadót a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti összevont adóalapba tartozó jövedelmei után. 

A kedvezmény tehát kizárólag a személyi jövedelemadóra terjed ki, a társadalombiztosítási járulékra, illetve az egyéb közterhekre nem.

A kedvezmény alapja 

A fiatalok kedvezménye kizárólag a jogosultsági hónapokban megszerzett alábbi jövedelmekre érvényesíthető:
 
1. a bérnek minősülő és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre, ilyenek minősül különösen
- a munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem, 
- az adóköteles társadalombiztosítási ellátás (például táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), 
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátások, 
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított álláskeresési járadék, álláskeresési segély, keresetkiegészítés és keresetpótló juttatás, 
- a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítő magánszemély e jogviszonyból származó jövedelme, 
- az előzőekben meghatározott jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék),
- a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása, 
- a munkaviszony megszűnése miatt kifizetett végkielégítés, azzal, hogy a végkielégítés törvényben meghatározott mértéket meghaladó része nem képezi a kedvezmény alapját, 
- a társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése ellenértékeként kifizetett jövedelem, 
- a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenységére tekintettel adott juttatás, 
- a jogszabály alapján választott vagy kijelölt tisztségviselő tevékenysége (például igazgatótanácsi tag, felügyelőbizottsági tag) ellenértékeként kapott juttatás, o nemzetközi szerződés hatálya alatt a nem önálló munkából, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszonyból származó jövedelem, 
- az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, polgármesterek e tevékenységből származó jövedelme, 
- az állami projektértékelői jogviszonyból származó jövedelem.

2. Az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül: 
a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétjére, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelmére, 
- a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelmére, 
- az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére, 
- a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére, 
- a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelmére, 
- a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló, más szerződés alapján folytatott tevékenységéből, például megbízásból származó jövedelmére.

Nem érvényesíthető a kedvezmény: 
- A fizetendő EKHO tekintetében, hiszen azt nem személyi jövedelemadó, hanem ekho terheli;
- Az egyéb jövedelmek tekintetében (Szja tv. 28. §)

Természetesen az adómentes jövedelmek esetében a kedvezmény érvényesítése nem lehetséges. Pl. a szakképzési munkaszerződés alapján, a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő magánszemélynek a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján meghatározott mértékben kifizetett munkabér és a minimálbért meg nem haladó mértékű más pénzbeli és nem pénzbeli juttatás az szja tv. 1. számú mellékletének 4.11. pontja értelmében adómentes. A fiatalok kedvezménye ebben az esetben csak akkor érvényesíthető, ha a tanuló juttatásai meghaladják az adómentes részt.

Ha a magánszemély jogosultsága év közben megszűnik és a kedvezménykeretét nem tudta érvényesíteni maradéktalanul a jogosultsági hónapokban megszerzett jövedelmére, akkor nincs lehetősége arra, hogy a fennmaradó részt a többi hónapban megszerzett jövedelmére érvényesítse. Ha a jogosultság az adóév egészében nem áll fenn, és a jogosultsági hónapokban megszerzett, önálló tevékenységből származó jövedelem másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a jogosultsági hónapokkal arányos részeként kell figyelembe venni. 

A kedvezmény mértéke 

A kedvezmény összege adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó, nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata. 

Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyekben a fiatal a 25. életévét nem töltötte be, utoljára pedig a 25. életéve betöltésének hónapja.

Fiatalok kedvezményének érvényesítése

A fiatalok kedvezményének érvényesítését a fiatalnak nem kell kérnie. A munkáltató, kifizető a fiatal adóelőleg-alapját – a fiatalnak a 25 év alatti fiatalok kedvezménye részben vagy egészben történő érvényesítésének mellőzését kérő nyilatkozata hiányában – jogosultsági hónaponként csökkenti. 

Ez azt jelenti, hogy a fiatalnak nem akkor kell nyilatkozatot adnia, ha a kedvezményt igénybe kívánja venni, hanem akkor, ha a kedvezmény érvényesítését részben vagy teljesen mellőzni szeretné.

2023. évtől az állami adó- és vámhatóság az adóbevallási tervezetben a nyilvántartásaiban szereplő adatok alapján feltünteti a 25 év alatti fiatalok kedvezményének jogosultat megillető összegét.

Horváth-Farkas Zsuzsa (2022-12-20)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!