Szakterületek:

  • SZJA
  • bevallások adminisztrációja
  • SZOCHO

Ez a tartalom 850 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

ADÓ 2022: 25 év alatti fiatalok kedvezménye

2021. 12. 27.

A 25 év alatti fiatalok adókedvezménye értelemszerűen a 25 életévüket be nem töltött magánszemélyeket illeti meg. Az utolsó hónap, amelyre a kedvezmény még érvényesíthető az a hónap, amikor a fiatal betölti a 25. életévét. Egy példával szemléltetve ez azt jelenti, hogy ha a fiatal májusban született, akkor az utolsó kedvezményes hónapja május.

Az adó alól mentesülő jövedelmek körét a személyi jövedelemadó törvény tételes sorolja fel, és csak az ezek a jövedelmek mentesülhetnek.
Nem kell adót fizetni a következő jövedelmek után: 

• a bérnek minősülő és más nem önálló tevékenységből származó jövedelem, ilyen például:
o a munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem, 
o az adóköteles társadalombiztosítási ellátás, például: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, 
o a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátások, 
o a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított álláskeresési járadék, álláskeresési segély (kivéve, ha ezt az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár öt évet meg nem haladó időtartamán belüli betöltésére figyelemmel állapították meg), továbbá a kereset-kiegészítés és keresetpótló juttatás, 
o a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítő magánszemély e jogviszonyból származó jövedelme; 
o az előzőekben meghatározott jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék), 
o a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása, 
o a munkaviszony megszűnésével összefüggésben a törvényben meghatározott mértékű végkielégítés, 
o a társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése ellenértékeként kifizetett jövedelem, 
o a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének e tevékenységére tekintettel adott juttatás, 
o a jogszabály alapján választott vagy kijelölt tisztségviselő tevékenysége (pl. igazgatótanácsi tag, felügyelőbizottsági tag) ellenértékeként kapott juttatás, 
o nemzetközi szerződés hatálya alatt a nem önálló munkából, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszonyból származó jövedelem, 
o az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, polgármesterek e tevékenységből származó jövedelme, 
o az állami projektértékelői jogviszonyból származó jövedelem. 

• az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül 
o a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme, 
o a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme,
o az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme, 
o a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme, 
o a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelmére,
o a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében való munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből (például megbízásból, felhasználási szerződésből) származó jövedelme.

 
 

Milyen jövedelmeket terhel továbbra is adófizetési kötelezettség?

Az adómentes jövedelemkör mellett bőven van olyan jövedelem, amely után adófizetési kötelezettség terheli a fiatalt. 
Ide tartoznak a külön adózó jövedelmek, mint az ingó- ingatlanértékesítés jövedelme, az ingó-ingatlan bérbeadás jövedelme, a nem kifizetőtől származó önálló tevékenység jövedelme, a tőkejövedelmek, mint árfolyamnyereség, osztalék, ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem, vagy kriptoügyletből származó jövedelem. 
Nem mentesül az adó alól az egyéni vállalkozó személyi jövedelemadó alapja és az osztalékalapja sem.

Az adó alól mentesülő jövedelem a jogosultsági hónapok és havi 433 700 forint szorzataként határozható meg. 
Ha a jogosultsági időszak 12 hónap, akkor éves szinten legfeljebb 5 204 400 forint mentesül az adó alól. Egy fiatal a kedvezmény maximális kihasználásával 780 660 forintot takaríthat meg. 
Ha a jogosultság nem egész évben áll fenn, akkor ez az összeg arányosan csökken, a példánk szerint öt hónapig fennálló jogosultság esetén 5 x 433 700 forint, azaz 2 168 500 forint.

Ha a jövedelem munkaviszonyból származó jövedelem, akkor a jogosultsági hónapokra elszámolt jövedelem esik kedvezmény alá. 

Mit jelent ez? 
A fiatal májusban betölti a 25. életévét, akkor a január-május hónapokra elszámolt munkaviszonyból származó jövedelem mentesülhet, amit gyakorlatban február – június hónap elején fizetnek ki. 

Más nem önálló tevékenységből származó jövedelemnél a kifizetés időpontja a meghatározó. Például a fiatal álláskeresési járadékot kap, akkor függetlenül melyik időszakra vonatkozik a jövedelem, a kifizetés időpontját kell vizsgálni. Ha az jogosultsági hónapra esik, akkor jár a kedvezmény, ha pedig nem, akkor a kedvezmény nem jár.

Az önálló tevékenység esetén a jogosultsági hónapokra eső jövedelem mentesül. 
Például a fiatal átalányadózó egyéni vállalkozó, az éves adóköteles jövedelme 6 000 000 forint. Májusban betölti a 25. életévét, ezért öt hónapra eső kedvezmény illeti meg, így (6 000 000 : 12) x 5 = 2 500 000 forint mentesülhetne az adó alól, de figyelemmel kell lenni a kedvezmény abszolút korlátjára is, amely 5x433 700 = 2 168 500 forint. 
A fiatal az adóköteles átalányadó jövedelméből 2 168 500 forint mentesül a személyi jövedelemadó alól.

2022-ben először a 2021. december 31-ét követően megszerzett jövedelemre alkalmazható a mentességi szabály. A 2022. január 10-ig kifizetett, 2021-re vonatkozó munkabér még 2021. évi jövedelem, ezért mentesség még nem jár. 

Az egyes adóalap kedvezmények sorrendjét is meghatározza a törvény, amelytől nem lehet eltérni. A 25 év alatti fiatalok kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét követi. 
A fiatal fennmaradó adóalapjából a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény vonható le, és természetesen figyelembe vehető a járulékkedvezmény is.
A kifizetőnek az adóelőleg megállapításakor automatikusan kell figyelembe venni a 25 év alattiak kedvezményét mindaddig, amíg a fiatal jövedelme meg nem haladja az adómentes értékhatárt. 
A fiatalnak kérnie kell az adókedvezmény automatikus érvényesítésének mellőzését, ha annak hiányában a kifizető több kedvezményt venne figyelembe, mint ami jár. 
A kedvezmény mellőzését kérő nyilatkozat hiányában 12 százalék különbözeti bírságot kell megállapítani, ha az adókülönbözet meghaladja a 10 ezer forintot. 
Ha az adóelőleg fizetésére a fiatal saját maga kötelezett, a negyedéves előlegfizetési kötelezettségnél arányosítani szükséges.

A kifizetőnek a kifizetésről adott igazoláson, valamint a ’08-as adatszolgáltatáson fel kell tüntetnie a 25 év alattiak kedvezményét.

Kapcsolódó
tb-kiskonyv

A TB kiskönyv mint régi ismerős

A TB kiskönyvet köteles a volt munkáltató lemásolni, egy másolati példányban megőrizni, és a volt dolgozó munkaügyi anyagába lefűzni, hogy rendelkezésre álljon egy kifizetőhelyi ellenőrzés során. A kérdés, hogy valóban van-e olyan egyértelmű előírás, mely szerint a biztosítási jogviszony megszűnése után fénymásolási, másolatőrzési kötelezettség terhelné a kifizetőt a TB kiskönyv adattartamát illetően?

Az első házas kedvezmény halasztása

Az első házas kedvezmény halasztására van lehetőség, ha a friss házasok mind a két tagja 25 év alatti. 
A kedvezmény azért halasztható, mert a 25 év alattiak mentességi szabályával a fiatalok nagy valószínűséggel elesnének az első házas kedvezmény érvényesítésétől. 
A halasztás addig áll fenn, amíg az egyik házasfél be nem tölti a 25. életévét, ekkor a kedvezmény még nem érvényesített része vehető figyelembe kedvezményként. 
Például a fiatalok összeházasodtak 2021 szeptemberében, a 25. életévét egyikük 2022 novemberében betölti. Az első házas kedvezményből 2021-ben három havi kedvezmény tudnak a fiatalok érvényesíteni. A fennmaradó 21 hónap érvényesítése 2022 decemberében kezdődik újra. 
A halasztás nem kötelező, ha az ifjú házasok megfelelő jövedelemmel rendelkeznek, az első házas kedvezményt halasztás alkalmazása nélkül is figyelembe vehetik. 

Dr. Orbán Ildikó (2021-12-27)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!