Ez a tartalom 987 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Adókedvezmények és fizetési könnyítés a veszélyhelyzettel összefüggésben

2021. 06. 16.

Számos adónemet érint a koronavírus-világjárványt követő gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről szóló új kormányrendelet. Többek között megemelik a Szép Kártyára fizethető összegeket, kérelmezhető adófizetési halasztás és elengedés, emellett 2021-es évre nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítani, bevallani, megfizetni az arra egyébként kötelezetteknek.

Fizetési halasztás és részletfizetés

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 198. §-a alapján fizetési halasztás és részletfizetés – azaz fizetési könnyítés – engedélyezhető az adóhatóságnál nyilvántartott adóra. A fizetési könnyítés engedélyezésének feltételeit az Art. tartalmazza. Az Art. 199. §-a az automatikus részletfizetési kedvezmény szabályait állapítja meg. Eszerint a természetes személy adózó kérelmére az adóhatóság a legfeljebb 1.000.000,- Ft összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez abban az esetben is, ha a fizetési könnyítés feltételei nem állnak fenn. A 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet fentiektől eltérően úgy rendelkezik, hogy az adóhatóság az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére legfeljebb 5.000.000,- Ft összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

Az Art. 201. §-a az adómérséklés alkalmazásának feltételeit szabályozza. Az adómérséklés azt jelenti, hogy a természetes személy adótartozása és a bírság- vagy pótléktartozása mérsékelhető vagy elengedhető, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyeztetik. A 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet kivételesen lehetővé teszi az adómérséklést a nem természetes személy adózó részére is, amennyiben 2021. december 31-ig ezt kérelmezi. A rendelet alapján az adótartozás egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, legfeljebb 5.000.000,- Ft összegben mérsékelhető, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető. Az adómérséklés és a fizetési könnyítés egyidejűleg nem alkalmazható, az adótartozás mérséklése esetén fizetési könnyítés nem engedélyezhető, továbbá ha az adóhatóság az adózó részére fizetési kedvezményt engedélyezett, az adótartozás mérséklése nem engedélyezhető.

A SZÉP-kártyát érintő változások

A Kormányrendelet mentesíti a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól 2021-ben a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt béren kívüli juttatást. 

Mentes továbbá a szociális hozzájárulási adó alól a reprezentáció és üzleti ajándék, ha a juttatásra a rendelet hatálybalépése (azaz 2021. június 11.) és 2021. december 31. között kerül sor. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) alapján a Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámlájára utalt legfeljebb évi 225.000,- Ft, a vendéglátás alszámlájára utalt legfeljebb évi 150.000,- Ft és a szabadidő alszámlájára utalt legfeljebb évi 75.000,- Ft minősül béren kívüli juttatásnak. A rendelet ezeket az összeghatárokat emelt összegben állapítja meg 2021-ben: 

  • a szálláshely alszámlára utalt legfeljebb évi 400.000,- Ft,
  • a vendéglátás alszámlára utalt legfeljebb évi 265.000,- Ft,
  • a szabadidő alszámlára utal utalt legfeljebb évi 135.000,- Ft
    támogatás minősül béren kívüli juttatásnak.

Az Szja. tv. alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül a fenti alszámlák tekintetében megállapított összeghatárokat meg nem haladó összegben kifizetett juttatások együttes értékének az éves rekreációs keretösszeget, azaz 450.000,- Ft-ot meghaladó része. A 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 2021. évben a rekreációs keretösszeget költségvetési szervek esetében 400.000,- Ft-ban más munkáltató esetében évi 800.000,- Ft-ban állapítja meg, vagyis eddig az összeghatárig mentes a juttatás a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól 2021-ben.

Adópraxis (2021-06-16)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!