Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • TB ellátások
  • járulékok
  • TB jogviszonyok

Ez a tartalom 170 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Egyéni vállalkozó járulékfizetése

2023. 11. 07.

Ha a vállalkozó gyet, gyes mellett személyesen munkát végez, akkor a Tbj. 40. § 2.b alapján járulékot kell fizetni. Ha ezt a munkát nem ő, hanem vállalkozási szerződéssel más végzi el helyette, (a számlázást az egyéni vállalkozó végzi) akkor is kell járulékot fizetni? Vagy az adott szerződés elegendő arra, hogy bizonyítsa, hogy személyesen nem végzett munkát?

A 2019. évi CXXII. törvény alapján, az egyéni vállalkozó a járulékfizetési alsó határ után nem köteles a társadalombiztosítási járulékot fizetni többek között arra az időtartamra, amely alatt gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban részesül, kivéve, ha a gyermekgondozást segítő ellátás fizetésének időtartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja.

Figyelemmel a fenti a szabályra, a következők szerint áll fenn a járulékfizetés:
A gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása mellett egyéni vállalkozóként dolgozó személy a 18,5% társadalombiztosítási járulékot havonta legalább a minimálbérből, míg szakképzettséget igénylő tevékenységnél havonta legalább a garantált bérminimumból köteles megfizetni. A fenti járulékfizetési alsó határt arányosan csökkenteni kell azon időszak figyelembevételével, amely alatt a gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő vállalkozó például táppénzben, baleseti táppénzben részesül, vagy egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.

 
 

A gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt a vállalkozónak nem kell megfizetnie az ún. minimális alapokból járulékot. Ha a vállalkozó „jövedelmet” vesz fel, akkor fizetnie kell a személyi jövedelemadó előleg alapot képező jövedelem figyelembevételével a társadalombiztosítási járulékot. Ha az egyéni vállalkozónak személyes munkavégzése esetén a nincs havi jövedelme, akkor nem áll fenn társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség.

Hogy mit értünk a vállalkozó személyes munkavégzése alatt, nincs meghatározva. Vannak olyan esetek, amikor az ellenőr úgy ítéli meg, hogy a számla kiállítása is személyes munkavégzés körébe tartozik.

Arra vonatkozóan, hogy az egyéni vállalkozó helyett más látja el a vállalkozói feladatokat, köthető szerződés és ez a szerződés igazolja, hogy az egyéni vállalkozó nem folytat személyesen tevékenységet, és a feladatait helyette ki fogja ellátni. Mindezek alapján javaslom, hogy olyan szerződés kerüljön megkötésre, amely tartalmazza, hogy az egyéni vállalkozó a gyermeknevelési támogatás (gyet) és a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes) folyósítása alatt semmilyen személyes tevékenységet nem végez, beleértve a számla kiállítást is. Ezen szerződéssel igazolható, hogy az egyéni vállalkozó helyett a szerződésben foglalt személy folytatja a keresőtevékenységet. Ugyanakkor az is fontos, hogy a gyakorlatban - a szerződésben foglaltakkal megegyezően – valóban ne folytasson az egyéni vállalkozó személyesen vállalkozói tevékenységet.

Amennyiben a fentiek szerint jár el az egyéni vállalkozó, akkor a gyes alatt sem kell legalább a minimális alapok szerint megfizetni a társadalombiztosítási járulékot.

dr. Radics Zsuzsanna (2023-11-07)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!