Ez a tartalom 1257 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást érintő változások

2019. 08. 27.

Az Országgyűlés által a nyár elején elfogadott törvénycsomag alapján módosult az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.). A módosítás következtében csökkent az ekho mértéke, és lehetővé vált, hogy a Magyarországon nyilvántartásba vett nemzetközi sportszövetség munkavállalója is választhassa az ekho szerint történő adófizetést.

Csökken az ekho mértéke

A szociális hozzájárulási adó évközi csökkentésével összefüggésben szükségessé vált az Ekho törvény módosítása is. Ennek megfelelően 2019. július 1. napjától a kifizető által fizetendő ekho mértéke 17,5 százalékra csökkent.

Nemzetközi sportszövetség munkavállalója is választhatja az ekho szerinti adózást

Az Ekho törvény módosítása 2019. július 24. napjától lehetővé teszi, hogy a sportról szóló törvény szerint Magyarországon nyilvántartásba vett nemzetközi sportszövetség által foglalkoztatott magánszemélyek választhassák az ekho szerinti adózást, azaz 15 százalék közterhet fizessenek.

A módosítás mentesíti a nemzetközi sportszövetséget a kifizetőt terhelő ekho megfizetése alól, amennyiben az általa foglalkoztatott munkavállaló részére e foglalkozása ellenértékeként juttatja a bevételt.

Az Ekho törvény szerint az ekho szerinti adózás meghatározott nagyságú bevételre alkalmazható. Ez a bevételi összeghatár évi 250 millió forint, ha a magánszemély az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet edzője, vagy az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség edzője, válogatott vezetőedzője (szövetségi kapitánya). Ezt az évi 250 millió forint bevételi határt alkalmazhatja a nemzetközi sportszövetség munkavállalója is.

A hatályos Ekho törvény rendelkezése szerint az ekho szerinti adózás Magyarország törvényes fizetőeszközében kifizetett (folyósított) bevételre alkalmazható. Ennek megfelelően például a devizában (valutában), értékpapírban, vagy természetben megszerzett vagyoni értékre nem alkalmazható az ekho szerinti adózás. A módosítás kimondja, hogy a nemzetközi sportszövetség munkavállalója a külföldi pénznemben megszerzett bevételre is alkalmazhatja az ekho szerinti adózást, feltéve, hogy a magánszemély a tevékenységét nem kizárólag belföldön látja el. A külföldi pénznemben megszerzett bevétel forintra történő átszámítására az Szja törvény 5. és 6. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni.

Átmeneti rendelkezés biztosítja annak lehetőségét, hogy a nemzetközi sportszövetség munkavállalója a nemzetközi sportszövetség nyilvántartásba vétel iránti kérelmének benyújtásától kezdődően (lényegében a bejegyzés időszakában) megszerzett bevételére is választhatja az ekho szerinti adózást azzal, hogy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának időpontjától a nemzetközi sportszövetség adószámának kiadásáig terjedő időszakban a nemzetközi sportszövetség által juttatott bevételek utáni adókötelezettségeket a nemzetközi sportszövetség adószámának megállapítása hónapjának kötelezettségeként kell teljesíteni.

 

 

Adópraxis (2019-08-27)