Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • TB ellátások
  • járulékok
  • TB jogviszonyok

Ez a tartalom 118 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A keresőképtelenségre vonatkozó szabályok 2024. évi változásai

2024. 01. 27.

Az előző év végének változásai a keresőképtelenség szabályait is több lényeges pontban érintették. Elsősorban a táppénz és a keresőképtelenség adminisztrációjára és igazolására vonatkozó szabályok változtak, de 2024. január 1-jétől módosult a keresőképtelen személy fogalmának meghatározása is.

2023. év végén és 2024. január elsejétől módosultak a keresőképtelenségre vonatkozó szabályok. Az alábbi cikkben a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet, valamint az 1997. évi LXXXIII. törvény keresőképtelenségre vonatkozó módosításait foglaljuk össze.

Nem finanszírozott (magán) egészségügyi szolgáltatókat érintő változás

Ha a beteg kórházban kerül kezelésre, akkor a keresőképtelenséget az érintett kórház igazolja le. Erre vonatkozóan a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 2023. december 29-éig úgy rendelkezett, hogy a kórházi kezelés időtartamára, valamint a pszichiátriai beteg alkalmazkodó (adaptációs) szabadsága esetén a kórház igazolja a keresőképtelenséget. A pszichiátriai beteg alkalmazkodó (adaptációs) szabadsága esetén a betegség mellett az „adaptációs szabadság” megjelölést és annak időtartamát is fel kell tüntetni.

2023. december 29-étől lépett hatályba az a szabály, hogy azok a kórházak is jogosultak az általuk ellátott betegek kapcsán keresőképtelenségi igazolást kiállítani, amelyek nem finanszírozott ellátást nyújtanak.

Azaz a magánszolgáltatást nyújtó fekvőbeteg intézmények is kiállíthatják a keresőképtelenségi igazolást. Ennél az igazolásnál azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy a keresőképtelenséget csak 2024. június 30-át követően kezdődő eseteknél majd leigazolni.

Keresőképtelenség megjelölése

2023. december 29-éig úgy rendelkezett a jogszabály, hogy betegszabadság, illetve táppénz igénybevétele alatt

  • a munkavállaló esetén a munkáltató,
  • közfoglalkoztatott esetén a közfoglalkoztató, illetve az állami foglalkoztatási szerv

jogosult a keresőképtelenség felülvizsgálatát kezdeményezni a kormányhivatalnál.

Tekintettel azonban arra, hogy a keresőképtelenség fennállhat a betegszabadság vagy a táppénz lejártát követően is, illetőleg vannak olyan esetek – pl: a saját jogú nyugellátásban részesülő munkavállaló esetén, aki biztosítási jogviszony hiányában táppénzre nem jogosult –, amikor keresőképtelenség ugyan fennáll, de táppénz nem állapítható meg. Erre tekintettel, 2023. december 29-étől a következőképpen módosult a szabály:
A keresőképtelenség ideje alatt

  • a munkavállaló esetén a munkáltató,
  • közfoglalkoztatott esetén a közfoglalkoztató, illetve az állami foglalkoztatási szerv jogosult a keresőképtelenség felülvizsgálatát kezdeményezni a kormányhivatalnál.

Továbbá a „Naplóban” és a heti jelentésben a táppénz jellegére utaló megjelölés helyett keresőképtelenség jellegére utaló megjelölést kell feltüntetni.
Erre tekintettel a Naplóban korábban táppénzes naplószám és a táppénz jellegét jelölő kód szerepelt, míg 2023. december 29-étől már a fentiek helyett a „Napló számát” és „a keresőképtelenség jellegét jelölő kódot” kell szerepeltetni.
A keresőképtelenséget elbíráló személy a keresőképtelenné, illetőleg keresőképessé nyilvánított biztosítottakról naptári hetenként, az azt követő első munkanapon köteles jelentést tenni a NEAK-hoz (heti jelentés). Ebben a heti jelentésben korábban a táppénz jellegére utaló megjelöléseket kellett kitölteni, míg 2023. december 29-étől a keresőképtelenség jellegére utaló megjelöléseket kell szerepeltetni.

Keresőképesség elbírálása

Ha a biztosított a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos döntésével nem ért egyet, a keresőképességének elbírálása érdekében az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz fordulhat. A módosítás erre az eljárásra határidőt szab, azaz 2023. december 29-étől az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz a beteg a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos döntésének közléstől számított 8 napon belül fordulhat.

Keresőképtelenség lezárása

Az orvos, ha a biztosított a táppénzre való jogosultság időtartamát kimerítette, a keresőképtelenséget „L” kóddal lezárja, és a lezárás tényét a beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíti. 2023. december 29-étől a fenti lezáráshoz az is szükséges, hogy az orvos a táppénz-jogosultság kimerítéséről értesítést kapjon a táppénz megállapítására hatáskörrel rendelkező szervtől.

Megjegyzés: a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletének hiányában kikerült a jogszabályból az a szabály, hogy az orvos „továbbra is fennálló, folyamatos keresőképtelenség esetén a biztosított kérésére kiadja a 6. számú melléklet szerinti igazolást”. Erre tekintettel a továbbra is fennálló keresőképtelenséget az orvos – a biztosított kérésére – a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti igazolja.

Változás a keresőképtelenség meghatározásában

Az 1997. évi LXXXIII. törvény határozza meg a keresőképtelenség eseteit. 2024. január 1-jétől a közegészségügyi, járványügyi okból fennálló keresőképtelenségnél kisebb módosítás (amit az alábbiakban vastagon szedve jelzek) került be a törvényi meghatározásba. Az új szabály rögzíti, hogy

keresőképtelen az a nem beteg személy, akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá, aki járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.

Egyéb módosítások

A 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendeletben a táppénzfolyósító szerv helyett a táppénz megállapítására hatáskörrel rendelkező szerv lett nevesítve 2023. december 29-étől. Erre tekintettel a táppénzfolyósítás megszüntetésére vonatkozó javaslatot már nem táppénzfolyósító szerv felé kell megtenni, hanem a táppénz megállapítására hatáskörrel rendelkező szervhez kell jelezni. Továbbá a hatályos szabály alapján, ha a kezelőorvos a táppénz megállapítására hatáskörrel rendelkező szervtől (korábban a táppénzfolyósító szervtől) értesítést kap a táppénzre való jogosultság megszűnésének időpontjáról, amennyiben a beteg állapota azt indokolja, felhívja a beteg figyelmét az egészségkárosodáson alapuló egyéb ellátások igénybevételének lehetőségére.
A 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt orvosi igazolás megnevezése módosult. Azaz, 2023. december 29. előtt „Orvosi Igazolás a keresőképtelen állományban tartásról” megnevezésű nyomtatvány 2023. december 29-étől „Orvosi Igazolás a keresőképtelen állományról” megnevezést kapta.
Végezetül meg kell említeni, hogy ugyan 2021-ben megszüntetésre került 6-os keresőképtelenségi kód (azaz a terhesség-szülés miatti keresőképtelenség), de ez a 6-os kód a heti jelentés rekordképeiben 2023. december 29-étől került kivezetésre.

dr. Radics Zsuzsanna (2024-01-27)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!