Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • TB ellátások
  • járulékok
  • TB jogviszonyok

Vállalkozás GYED mellett

2022. 11. 22.

Gyeden lévő anyuka, akinek korábbi munkahelyén már lejárt a munkaviszonya, keresőtevékenységgel kívánja kiegészíteni a gyed-jövedelmét. Milyen lehetőségei vannak, amennyiben a kiszemelt cég számla ellenében fizetne a ledolgozott órák után?

A gyeden lévő anyuka havi 100 ezer Ft körüli jövedelemmel számol. A munkavállalási szándékával függ össze, hogy az állami otthonfelújítási támogatás iránti kérelmét elutasították, mondván, hogy: a jogviszony megszűnését követően kerül folyósításra a gyed. Ebben az esetben ugyanis a biztosítási jogviszony nem minősül a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottnak, így erre a támogatásra a gyeden lévő nem jogosult. Hogyan válhat jogosulttá a támogatásra?
 
A kérdésében szerepel, hogy számlát adna gyed alatti keresőtevékenység kapcsán, így feltételezzük, hogy vállalkozóként folytatná a keresőtevékenységet.

A gyed folyósításának a tartama alatt a vállalkozót nem terheli a havi minimális szociális hozzájárulás adó- és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség (azaz nem kell a minimális tb alap szerint fizetni a tb közterheket).

Minimális tb alap: 18,5% társadalombiztosítási járulék alapja havonta legalább a minimálbér/garantált bérminimum, és 13% szociális hozzájárulási adót legalább a minimálbér/garantált bérminimum 112,5 százaléka alapján fizeti meg. 
Tehát a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó alapja a tényleges (szja köteles) jövedelem. Azaz, a gyed-en lévő vállalkozónak novemberben például az szja köteles jövedelme 100 000 forint, akkor 100 000 forint lesz az alapja a szociális hozzájárulás adónak és társadalombiztosítási járuléknak.

Az otthonfelújítási támogatás egyik feltétele, hogy az egyik igénylő

  • 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 6. §-a szerint legyen biztosított és
  • legalább 1 éve – egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan a 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 6. §-a szerint biztosítottként szerepeljen – ide nem értve az igénylést megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt –, és erről büntetőjogi felelőssége mellett, a Társadalombiztosítási Azonosító Jele megadásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozzon.

Ha a gyeden lévő anyuka vállalkozóként fog tevékenykedni, akkor a fenti első feltétel teljesül, azaz biztosított lesz. Tekintettel arra, hogy passzív jogon kap gyedet, így a második feltétel valószínűleg nem áll fenn, azaz legalább 1 éve – egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan nem minősül biztosítottnak. Erre hivatkozva a kérelme elutasításra kerülhet.

Megjegyzendő továbbá, hogy a lakásfelújítási támogatás nemsokára le fog járni, hiszen az a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Dr. Radics Zsuzsanna (2022-11-22)